Kas piedalās LIFE OrgBalt Projekta īstenošanā?

LIFE OrgBalt ir starptautisks projekts, kurā piedalās Baltijas valstis, Somija un Vācija.

 

Projekta vadošais partneris ir:

1. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

 

Projekta saistītie partneri ir: 

2. Luke Somijas dabas resursu institūts;

3. Tartu universitāte;

4. Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības izpētes centrs;

5. Latvijas Lauksaimniecības universitāte;

6. Biedrība “Baltijas krasti”;  

7. Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Michael Succow fonds