Kas piedalās projekta īstenošanā?

LIFE GOODWATER IP projektu realizē: 

 

Koordinējošais partneris 

1. Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

 

Sadarbības partneri

 

Valsts pārvaldes institūcijas 

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

3. Zemkopības ministrija 

 

Zinātniski pētnieciskās iestādes

4. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

5. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” 

6. Latvijas Universitāte

7. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūts “BIOR” 

8. SIA “Procesu analīzes un izpētes centrs” 

 

Vietējā un reģionālā līmeņa institūcijas 

9. Engures novada pašvaldība

10. SIA “Jelgavas novada KU” 

 

valsts īpašuma pārvaldības organizācijas 

11. valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

12. akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži” 

 

Nevalstiskās organizācijas  

13. Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija 

14. NVO “Zemnieku Saeima” 

15. Pasaules Dabas fonds

16. Asociācija “Baltijas krasti” 

17. Latvijas Dabas fonds 

18. Baltijas Vides forums 

19. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs