Konkursa vērtēšanas rezultāti

1. Lopkopība

Atzīt par laureātu

1.1. Smiltenes novada z/s „Kalējiņi 1”, saimnieko Kaspars Putrālis

Piešķirt veicināšanas balvu

1.2. Tukuma novada SIA „Dzimtene”, saimnieko Jēkabs Spickus

1.3. Riebiņu novada z/s „Gribolva”, saimnieko Jāzeps Sermais

2. Augkopība

Piešķirt veicināšanas balvu

2.1. Aknīstes novada i/k „Viktors Popovičs”, saimnieko Viktors Popovičs

2.2. Mālpils novada z/s „Upesjaunzemi”, saimnieko Jānis Žīgurs

3. Lauksaimniecības kooperatīvs

Atzīt par laureātu

3.1. Pārgaujas novada LPKS „Straupe”, vadītājs Imants Balodis

Piešķirt veicināšanas balvu

3.2. Bauskas novada LPKS „Saimnieks V”, vadītāja Mārīte Ķikure

3.3. Saldus novada LPKS „Ošenieku grauds”, vadītājs Māris Mednis

4. Lauku attīstības projekts lauksaimniecībā

Atzīt par laureātu

4.1. Tukuma novada SIA „Lestene”, saimnieko Egīls Seņkāns

Piešķirt veicināšanas balvu

4.2. Gulbenes novada z/s „Lācīši”, saimnieko Stanislavs Gžibovskis

4.3. Ilūkstes novada k/s „Dubezers”, saimnieko Staņislavs Pučka

5. Lauku attīstības projekts inovācijās

Atzīt par laureātu

5.1. Talsu novada i/k „Caprine”, vadītāja Kristīne Piliena

Piešķirt veicināšanas balvu

5.2. Engures novada SIA „Bioorganic Earthworm Compost”, vadītājs Egils Laukmanis

5.3. Talsu novada SIA „Raganas Vīna kalns”, vadītājs Mārtiņš Barkāns

6. Lauku attīstības projekts pārtikas ražošanā

Atzīt par laureātu

6.1. Dobeles novada a/s „Dobeles dzirnavnieks”, vadītājs Kristaps Amsils

Piešķirt veicināšanas balvu

6.2. Krāslavas novada a/s „Krāslavas piens”, vadītājs Aleksejs Krivenko

6.3. Kokneses novada z/s „Vecsiljāņi”, vadītājs Juris Sprukulis

7. Gada LEADER grupa

Atzīt par laureātu

7.1. Jelgavas novada biedrība „Jelgavas lauku partnerība „Lielupe””, vadītāja Līga Švānberga

Piešķirt veicināšanas balvu

7.2. Kuldīgas novada biedrība „Darīsim paši”, vadītāja Dace Strazdiņa

7.3. Salacgrīvas novada biedrība „Jūrkante”, vadītāja Dzintra Eizenberga

8. Ģimene lauku sētā

Atzīt par laureātu

8.1. Dagdas novada z/s „Zundi”, saimnieko Vaičuļu ģimene (Pēteris Vaičulis)

Piešķirt veicināšanas balvu

8.2. Rūjienas novada z/s „Dārznieki”, saimnieko Svīķu ģimene (Sarmīte Svīķe)

8.3. Daugavpils novada z/s „Lāčplēši”, saimnieko Sitniku ģimene (Agnese Sitnika)

9. Jaunais veiksmīgais zemnieks

Atzīt par laureātu

9.1. Rēzeknes novada z/s „Meža grumuži”, saimnieko Artūrs Tjušs

Piešķirt veicināšanas balvu

9.2. Pļaviņu novada z/s „Iesalnieki 1”, saimnieko Ansis Saliņš

9.3. Ogres novada z/s „Steķi”, saimnieko Jānis Sproģis

10. Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks

Atzīt par laureātu

10.1. Auces novada 53. Penkules mazpulka dalībniece Kristīne Dombrovska, vadītāja Ilze Jansone

Piešķirt veicināšanas balvu

10.2. Dagdas novada 104. Dagdas mazpulka dalībniece Irēna Zvidriņa, vadītāja Anna Krilova

10.3. Kandavas novada 541. Zantes mazpulka dalībnieks Mārtiņš Poškus, vadītāja Anita Gaile

11. Zinātne lauku attīstībai

Atzīt par laureātu

11.1. Ilmārs Dukulis „Rapša eļļas degvielas izmantošana dīzeļmotoros un loģistika”, darba zinātniskais vadītājs Gints Birzietis

Piešķirt veicināšanas balvu

11.2. Elga Berņa „Pīlādžu augļi jaunu produktu ieguvei”, darba zinātniskā vadītāja Solvita Kampuse

11.3. Ingrīda Grantiņa „Krustziežu stublāju un sēklu smecernieku (ceutorhynchus spp.) un krustziežu pāksteņu pangodiņa (dasineura brassicae) bioloģija, ekoloģija un ekonomiskā nozīme Latvijā”, darba zinātniskā vadītāja Ināra Turka

12. Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā piešķirt balvu zootehniķei Valdai Jakovičai.