Lauksaimniecības un tirdzniecības apvienotā darba grupa

>> Uz OECD sākumlapu

Lauksaimniecības un tirdzniecības apvienotā darba grupa /Joint Working Party on Agriculture and Trade (JWPAT)/

Misija: analītisks atbalsts lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecības liberalizācijas procesam:

  • PROGNOŽU ANALĪZE - analizēt aktuālo un prognozēto lauksaimniecības tirdzniecības liberalizācijas un globālās pārtikas ekonomikas ietekmi;
  • TIRDZNIECĪBAS UN PĀRROBEŽU POLITIKU IZPĒTE - izpētīt pašreizējo un jauno lauksaimniecības tirdzniecības un pārrobežu politiku jautājumus un to ietekmi;
  • LAUKSAIMNIECĪBAS POLITIKU IETEKMES IZVĒRTĒŠANA - apskatīt lauksaimniecības atbalsta politiku, tiesiskā regulējuma un citu lauksaimniecības politikas instrumentu ietekmi uz tirdzniecību;
  • EFEKTĪVU POLITIKAS IEZĪMJU ANALĪZE - Analizēt efektīvas politikas iezīmes, kas nekropļo tirdzniecību vairāk, nekā nepieciešams.

 

Publikācijas:

LAUKSAIMNIECĪBA UN TIRDZNIECĪBA

  • Tirdzniecības politikas
  • Ilgtermiņa scenāriji
  • Lauksaimniecības produktu tirdzniecība
  • Tirdzniecības līgumi
  • Tirdzniecības veicināšana