Lauksaimniecības politiku un tirgu darba grupa

>> Uz OECD sākumlapu

Lauksaimniecības politiku un tirgu darba grupa /Working Party on Agricultural Policies and Markets (APM)/

Misija: Veikt pētījumus, kas nepieciešami saskaņā ar Lauksaimniecības komitejas prioritātēm. Tās funkcijas aptver sekojošas jomas:

  • POLITIKU UZRAUDZĪBA - uzraudzīt lauksaimniecības politikas, to ietekmi uz tirdzniecību, kā arī principu un pasākumu ieviešanu, kas saistīti ar lauksaimniecību un lauksaimniecības politikas reformām;
  • ANALĪTISKU RĪKU IZSTRĀDĀŠANA - diskusijas par analītisku rīku izstrādāšanu un attīstīšanu, īpašu uzmanību vēršot uz atbalsta mērījumiem un ar to saistīto analīzi un modelēšanu;
  • PĒTĪJUMI - sagatavot un izskatīt pētījumus, kas saistīti ar dažādiem līdzekļiem un instrumentiem, kas varētu palīdzēt sasniegt lauksaimniecības politikas reformu mērķus, un šajos pētījumos izvērtēt politikas instrumentu efektivitāti un ietekmi;
  • VADLĪNIJAS UN IETEIKUMI - nodrošināt vadlīnijas vai ieteikumus politiku izstrādei, ieviešanai un uzraudzībai, lai palīdzētu valdībām definēt un ieviest politikas;
  • POLITIKU ANALĪZE - Izvērst politikas analīzi, lai palīdzētu valdībām saprast un uzraudzīt strukturālās, tehnoloģiskās, piedāvājuma un pieprasījuma izmaiņas, kas ietekmē visu lauksaimniecības pārtikas nozari, un palīdzētu veidot atbildes politikas;
  • LAUKSAIMNIECĪBAS PROGNOZES - Apspriest un koordinēt pārtikas preču darba grupas darbu un ziņojumus, lai sagatavotu un pārskatītu sākotnējās prognozes un teksta pirmo uzmetumu ikgadējām Lauksaimniecības pārskata ziņojumam;
  • SADARBĪBA – regulāra sadarbība ar citām komitejām, darba grupām un starptautiskām organizācijām.

Publikācijas:

LAUKSAIMNIECĪBA UN PĀRTIKA