Lauksaimniecības vides sniegums, agro-vides indikatori

>> Uz OECD sākumlapu

 

  • Zaļās izaugsmes indikatori lauksaimniecībai

 

OECD (2014), Green Growth Indicators for Agriculture: A Preliminary Assessment, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing.

 

Kopsavilkums: Šajā dokumentā tiek prezentēts paveiktais darbs, lai identificētu nozīmīgākos un izmērāmos indikatorus lauksaimniecības sektoram saskaņā ar OECD Zaļas izaugsmes novērtēšanas ietvaru. Šie indikatori ir aprēķināti un piemēroti izraudzītam skaitam OECD valstu trijās specifiskās politikas jomās – pāreja uz zemu oglekļa emisiju, resursu efektīvu lauksaimniecību; dabas vērtību saglabāšana; politiku ieviešana, kas vērstas uz ekonomisko iespēju izmantošanu, ko sniedz zaļā izaugsme lauksaimniecībā.

 

OECD turpina darbu pie jauno indikatoru uzlabošanas un trūkumu novēršanas, lai varētu valstīm piedāvāt pilna spektra zaļās izaugsmes indikatorus lauksaimniecībai.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264223202-en

 

  • OECD agro-vides indikatoru krājums

 

OECD (2013), OECD Compendium of Agri-environmental Indicators, OECD Publishing.

 

Kopsavilkums: OECD agro-vides indikatoru krājums sniedz jaunāko visaptverošo agro-vides indikatoru kopumu 34 OECD dalībvalstīm laikam no 1990. līdz 2010. gadam. Tas balstās uz OECD 20 gadus ilga darba indikatoru izstrādē (vairāk informācija pieejama: http://www.oecd.org/tad/sustainable-agriculture/agri-environmentalindicators.htm). Šajā ziņojumā iekļauti indikatori veidoti ar mērķi raksturot pašreizējo vides apstākļu stāvokli un tendences lauksaimniecībā, vērst uzmanību uz „karstajiem punktiem” un salīdzināt sniegumus laika griezumā un starp valstīm. Indikatoru kopums un izveidotā datubāze var sniegt ieguldījumu politiku monitoringā un novērtēšanā, nākotnes tendenču prognozēšanā zaļās izaugsmes indikatoru izstrādē.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264181151-en

 

  • Lauksaimniecības vides sniegums

 

OECD (2008), Environmental Performance of Agriculture at a Glance, OECD Publishing, Paris.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264046788-en