Lietuvas prezidentūra

Prioritātes Lietuvas prezidentūras laikā lauksaimniecībā un zivsaimniecībā

Lietuvas prezidentūras laikā plānots formāli noslēgt Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu, par ko politiskā vienošanās tika panākta Īrijas prezidentūras pēdējās dienās – 2013.gada 24.-26.jūnija MP sanāksmē. Tādējādi pēc būtības tika pabeigts darbs pie četriem Latvijai nozīmīgiem Padomes regulu projektiem par KLP nākotni pēc 2013.gada.

Lietuvas prezidentūrā prioritārs jautājums būs Padomes regulas pieņemšana par KLP reformas pārejas pasākumiem 2014.gadā. Pārejas pasākumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz jauno KLP un garantētu nepārtrauktu dažādu KLP atbalsta veidu piemērošanu.

Lauksaimniecības jomā notiks arī darbs pie Padomes regulas priekšlikuma, ar ko pārskata regulējumu augļu un dārzeņu sektorā (ražotāju organizācijas), kā arī darbs pie Padomes regulas priekšlikuma par lauksaimniecības produkcijas veicināšanu.
Zivsaimniecības jomā plānots panākt vienošanos par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda regulu.

Mežsaimniecības jomā tiks izstrādāta ES Meža stratēģija.

Pārtikas, veterinārijas un fitosanitārijas jomā Lietuvas prezidentūras laikā notiks darbs pie ES dzīvnieku un augu veselības likumdošanas pārskatīšanas. Īrijas prezidentūras laikā š.g. maijā/jūnijā Komisija izplatīja piecus Padomes regulu priekšlikumus fitosanitārajā, veterinārajā un pārtikas drošības pasākumu jomā: par dzīvnieku veselību; par augu aizsardzības pasākumiem pret kaitīgajiem organismiem; par oficiālajām kontrolēm pārtikas un barības ķēdē; par augu reproduktīvā materiāla audzēšanu un izplatīšanu; par finanšu nosacījumiem visām augstākminētajām regulām.