No kādiem finanšu līdzekļiem tiek finansēts LIFE OrgBalt Projekts?

LIFE OrgBalt Projekts (LIFE18 CCM/LV/001158) saņēmis EK LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējumu.

 

LIFE programma ir Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) finanšu instruments vides kvalitātes un klimata pārmaiņu, inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu ieviešanai. Galvenais LIFE programmas mērķis ir veicināt ES vides un klimata politikas īstenošanu, attīstību un aktualizēšanu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un rada papildu pievienoto vērtību Eiropas Savienībai.