Par projektu

Zemkopības ministrija sadarbībā ar partneriem iepriekš noteiktā projektā “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) plāno uzlabot un atjaunot informāciju par augsni, lai nākotnē izstrādātu ilgtspējīgus augsnes apsaimniekošanas risinājumus (piemēram, kā efektīvāki izlietot minerālmēslus, kā pārdomāti izmantot augu aizsardzības līdzekļus). 

 

Projektā iegūtās jaunās zināšanas, jaunie telpiskie dati, kā arī dati par oglekļa izmaiņām augsnē, būs jauns solis, lai sniegtu zemes apsaimniekotājiem papildu informāciju, kā gudri saimniekot, īstenojot ilgtspējīgu lauksaimniecības pārvaldības praksi, kā iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu ražu, palielinot ražošanas produktivitāti, vienlaikus samazinot ekoloģisko slodzi uz vidi, tādējādi palīdzot saglabāt ekosistēmas. Projektā plānots, ka iegūtā informācija spēs sniegt ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā, kas palīdzēs sasniegt starptautiskos un Eiropas mērķus attiecībā un klimata pārmaiņām un ziņošanas prasībām. 

 

Projektā plānots atjaunināt valsts augsnes datus, kas izmantojami klimata pārmaiņu politikā. Projekta īstenošana uzlabos ar klimatu saistītu informāciju par augsni, kā arī piecu valsts iestāžu kapacitāti ilgtspējīgā augsnes pārvaldībā.