Pārejas posma valsts atbalsts

Pārejas posma valsts atbalsts

Latvijā no 2004.gada, izmantojot ES tiešā atbalsta maksājuma sistēmu, tiek piešķirts papildu līdzfinansējums no valsts budžeta. Tādējādi laika posmā no 2004. līdz 2012.gadam lauksaimniekiem tika nodrošināti papildu valsts tiešie maksājumi, bet 2013.un 2014.gadā – pārejas posma valsts atbalsts (turpmāk – PPVA).

Jaunajām dalībvalstīm, tai skaitā Latvijai, kas piemēro vienotā platības maksājuma shēmu bija iespēja sākot ar 2015. gadu turpināt PPVA, tajās nozarēs, kurās šāds atbalsts tika piešķirti 2013. gadā un PPVA piešķiršanas nosacījumiem ir jābūt identiskiem kādi tie bija 2013.gadā. 

PPVA izmaksā ir nozīmīga, lai garantētu atbalstu lauksaimniekiem vairākās lauksaimniecības nozarēs un nodrošinātu vienlīdzīgākus konkurences apstākļus ar citām ES dalībvalstīm, kā arī izvairītos no pēkšņa un būtiska atbalsta samazinājuma tajās nozarēs, kurās līdz 2014.gadam tika izmantotas PPVA priekšrocības.

 

2015. gadā un 2016. gadā Latvijā tika īstenoti sekojoši PPVA veidi: