Parlamentārais sekretārs

Ringolds Arnītis

Izglītība:

2009.g. - Pasaules Pārtikas Organizācijas mācības par kapacitātes celšanu jaunattīstības valstīs, Minska, Baltkrievija

2000.g. - Kursi “Augu veselības sistēmas analīze”, USDA/APHIS, Maryland, ASV

1999.g. - Pasaules Pārtikas Organizācijas mācības par PTO līgumiem
            Prāga, Čehija

1986.g. – 1993.g. - Maģistra grāds agronomijā (MSc)
            Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Darba pieredze:

2016.g. - Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs

2014.g.-2016.g. - Ministru prezidenta biroja vadītājs

2011.g. – 2013.g. - Eiropas un visdusjūras augu aizsardzības organizācijas(EPPO) ģenerāldirektors, Francija

2000.g. – 2010.g. - Valsts augu aizsardzības dienesta direktors

1994.g. – 1999.g. - Valsts augu aizsardzības dienesta direktora vietnieks

1993.g. – 1994.g. - Valsts augu aizsardzības dienesta agronoms-inspektors

Starptautiskā sadarbība:

2014.g. - 2015.g. - Projekta vadītājs un fitosanitārais konsultants FAO projektā “ Fitosanitāro dienestu stiprināšana Centrālās Āzijas valstīs (Azerbaidžāna, Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna un Uzbekistāna)”    

2007.g. – 2010.g. un - Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas (EPPO) Padomes priekšsēdētājs
2014.g. - 2015.g.    

2004.g. – 2010.g - Latvijas pārstāvis ES Padomē Fitosanitāro jautājumu grupā

1999.g. – 2010.g. - Latvijas pārstāvis Starptautiskā Fitosanitāro pasākumu komisijā (FAO/IPPC, Roma)

2002.g. – 2007.g. - Dalībnieks Starptautiskajā Fitosanitāro standartu komisijā

2004.g. - 2007.g. - Līdzautors Starptautiskajam Fitosanitāro pasākumu standartam ”Tranzīta kravas” un “Koksnes mizošana”

1996.g. – 2001.g. - Projektu vadītājs starptautiskiem un ES finansētiem projektiem augu aizsardzības jomā

1996.g. – 1999.g. - Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas (EPPO) Izpildkomitejas loceklis

Apbalvojumi:

Ministru kabineta Atzinības raksts(2008)

Zemkopības ministrijas medaļa “Par centību”(2003)

Valodu zināšanas:

Latviešu - dzimtā

Angļu - brīvi

Krievu - brīvi

Vācu, franču - ar vārdnīcas palīdzību

Starptautiskās publikācijas:

•    S. Brunel, N. M. Horn, J.-G. Unger and R. Arnitis(2013) Implementation of International Standards for Phytosanitary Measures no. 7 Phytosanitary Certification System and no. 12 Phytosanitary Certificates// Bulletin OEPP/EPPO Bulletin (2013) 43 (2), 309–315
•    Arnitis R, Orlinski AD (2012) [EPPO in protection of economic and ecological safety] // Zashchita i Karantin Rastenii. - 2012. - N 4. - P. 3 – 8 (in Russian).
•    Arnitis R, Petter F, Orlinski AD, Sherokolava NA, Shneider YuA (2012) [EPPO activities in diagnostic of plant pests] // Zashchita i Karantin Rastenii. - 2012. - N 6. - P. 29 – 32 (in Russian).
•    Arnitis R, Orlinski AD, Zakhidov F, Kozubaev S, Shamilov AS (2012) [EPPO Workshop on plants for planting] // Zashchita i Karantin Rastenii. - 2012. - N 8. - P. 33 – 34 (in Russian).
•    Arnitis R, Orlinski AD, Skotnikov PV (2012) [Alert list of EPPO] // Zashchita i Karantin Rastenii. - 2012. - N 9. - P. 34 – 38 (in Russian).
•    Arnitis R, Orlinski AD, Mironova MK, Karimova EV (2012) [EPPO activities in Pest Risk Analysis] // Zashchita i Karantin Rastenii. - 2012. - N 10. - P. 30 – 32 (in Russian).
•    Arnitis R, Orlinski AD, Skotnikov PV (2011) [EPPO Working Party on Phytosanitary Regulations] // Zashchita i Karantin Rastenii. - 2011. - N 12. - P. 32 – 33 (in Russian).
•    R.Arnitis, "Climate change-challenge for efficacy testing of crop protection systems in Northen Europe" Nordic Association of Agricultural Scientists, NJF Report, VOL 6, No 1, 2010
•    "Latvian experience in preparation and implementation of ISPMs" EPPO Bulletin, 2008
•    "Latvian strategy on reduction of used pesticides" EPPO Bulletin, 1996