Pārtikas atkritumi

>> Uz OECD sākumlapu

 

  • Pārtikas atkritumu novēršana: Japānas un Lielbritānijas gadījumu studijas

 

Parry, A., P. Bleazard and K. Okawa (2015), “Preventing Food Waste: Case Studies of Japan and the United Kingdom”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 76, OECD Publishing.

 

Kopsavilkums: Šis ziņojums ietver pētījumus par pārtikas nozaudēšanu un atkritumu politikas praksi Japānā un Lielbritānijā. Japānas piemērā tiek skatīti valsts pārtikas zuduma un atkritumu politiku mērķi, veiktie pasākumi, sasniegumi un nākotnes izaicinājumi. Japānas valdība kopš 2000. gada ir īstenojusi politikas, lai samazinātu pārtikas zudumu un atkritumus, Pārtikas pārstrādes likuma (Food Recycling Law) ietvaros. Pārtikas atkritumi pārstrādēs rūpniecībā ir samazinājušies, bet patērētāju posmā pēdējo gadu laikā nav vērojamas izmaiņas, kas parāda esošo problēmu šajā pārtikas ķēdes posmā.

 

Pārtikas atkritumu samazināšana ir bijusi Lielbritānijas valdības prioritāte jau vairāk nekā desmit gadus, un ir ieviesta virkne mehānismu, lai to veicinātu mājsaimniecībās, viesmīlības un ēdināšanas, pārtikas produktu ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarēs. Lielbritānijas piemērā tiek skatīts politikas konteksts, skaidrota pārtikas atkritumu definīcija, sniedz informāciju par pārtikas atkritumu veidiem un apjomu dažādās nozarēs, un veiktajiem pasākumiem un to ietekmi. Tiek secināts, ka laika posmā no 2007. līdz 2012.gadam ir vērojams samazinājums gan mājsaimniecību pārtikas atkritumu apjomā, gan pārstrāde un mazumtirdzniecībā. Pastāv ievērojams potenciāls, lai turpinātu samazināt pārtikas atkritumu apjomu arī turpmāk, tomēr pastāv bažas, ka tas kļūs arvien grūtāk.

 

Atslēgas vārdi: pārtikas atkritumi, Japāna, Lielbritānija, Love Food Hate Waste (kampaņa pārtikas atkritumu samazināšanai), Courtauld Commitment (pārtikas ražotāju un pārstrādātāju apņemšanās pārtikas atkritumu samazināšanai)

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/5js4w29cf0f7-en

 

  • Pārtikas zuduma un atkritumu samazināšanās ietekme uz tirgus un tirdzniecību

 

Okawa, K. (2015), “Market and Trade Impacts of Food Loss and Waste Reduction”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 75, OECD Publishing

 

Kopsavilkums: Šis ziņojums sniedz nākotnes tirgus analīzi un skata pārtikas zuduma un atkritumu samazināšanas ietekmi uz tirdzniecību, pamatojoties uz prognozēm par pasaules un valstu lauksaimniecības tirgiem ņemot vērā Aglink-Cosimo modeļa projekcijas 2014-2023.gadam. Pētījumā ņemtas vērā FAO aplēses par ražošanas zuduma un patērētāju atkritumu apjoma samazināšanos par 20% desmit gadu laikā, un pieņemot, ka šo samazinājumu var panākt bez papildus izmaksām. Globāli runājot, lielāku ietekmi uz starptautiskajiem tirgiem dod pieprasījuma samazināšanās, samazinoties atkritumiem, nekā piedāvājuma paliedināšanās, samazinot zaudējumus ražošanas procesā. Kopumā desmit gadu laikā patērētāji ietaupa vairāk nekā 2.5 triljonus ASV dolāru. Samazinoties ražas zudumiem jaunattīstības valstīm, palielinās ražas apjoms šajās valstīs, un pie lielākās efektivitātes un zemākām cenām ieguvējas ir gan jaunattīstības, gan attīstītās valstis.

 

Atslēgas vārdi: pārtikas atkritumi, lauksaimniecības preču tirgus, Aglink-Cosimo modelis

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/5js4w29h0wr2-en

 

  • Pārtikas atkritumi pārtikas ķēdē

 

Bagherzadeh, M., M. Inamura and H. Jeong (2014), "Food Waste Along the Food Chain", OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 71, OECD Publishing.

 

Kopsavilkums: Samazināt pārtikas zudumus un pārtikas atkritumiem piesaista arvien lielāku sabiedrības uzmanību starptautiskā, reģionālā un valstu līmenī, un ir plaši atzīts sekmēt noplakums saistītām ilgtspējas problēmām, piemēram, pārtikas nodrošinājumu, klimata pārmaiņām un ūdens trūkumu. Tomēr raksts un pārtikas atkritumu apjoms visā piegādes ķēdē, ir vāja, par spīti pieaugošajām plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības uzmanības pēdējos gados.

 

Atslēgas vārdi: cietie sadzīves atkritumi, graudu uzglabāšana, pārtikas vērtības ķēdes, politikas informācija, lauksaimniecības zudumi (produktivitāte), pārtikas atkritumi, dati, pārtikas atkritumu mazināšana, pārtikas zudums

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/5jxrcmftzj36-en

 

  • Pārtikas zudums un pārtikas atkritumi Ķīnā: pirmais novērtējums

 

Liu, G. (2014), “Food Losses and Food Waste in China: A First Estimate”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 66, OECD Publishing

 

Kopsavilkums: pārtikas zuduma un pārtikas atkritumu samazināšanas jautājums piesaista arvien lielāku sabiedrības uzmanību starptautiskā, reģionālā un valstu līmenī, un tiek plaši atzīts tā iespējamais devums tādu globālu problēmu risināšanai kā pārtikas nodrošinājums, klimata pārmaiņas un ūdens trūkums. Tomēr pārtikas atkritumu raksturs un apjoms piegādes ķēdēs jaunattīstības valstīs kā Ķīnā ir maz izprasts par spīti pieaugošajām plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības bažām pēdējos gados. Literatūras dati ir vai nu novecojuši, vai sadrumstaloti. Šis ziņojums sniedz novērtējumu par pārtikas zudumu un pārtikas atkritumiem Ķīnā, balstoties uz literatūras datiem un citu publiski pieejamo informāciju.

 

Atslēgas vārdi: lauksaimniecības produktivitāte, pārtikas zudums, pārtikas atkritumi, pārtikas atkritumu samazināšanu, graudu uzglabāšana, cietie sadzīves atkritumi, Ķīna, pārtikas vērtību ķēde, dati, politika informācija

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/5jz5sq5173lq-en