Pārtikas kvalitātes shēmu dalībnieku kopstends starptautiskajā izstādē „Riga Food 2011”

Pasākuma mērķis – informēt patērētājus par kvalitātes shēmām un produktiem, kas tiek ražoti saskaņā ar pārtikas kvalitātes shēmu kritērijiem, uzlabojot to atpazīstamību un patēriņu, - tika sasniegts.

Pārtikas kvalitātes shēmu dalībnieku kopstenda starptautiskajā izstādē „Riga Food 2011” ietvaros tika realizētas sekojošas aktivitātes:

1) Izveidots un demontēts kopstends:

  • izveidots kopstends ar kopējo platību 124 kv.m.;
  • kopstenda noformējumā izmantotas nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas un bioloģiskās lauksaimniecības shēmas norādes;
  • stenda dalībniekiem nodrošinātas produkcijas prezentācijas iespējas;
  • nodrošināta stenda demontēšana pēc izstādes noslēguma.

2) Sagatavoti un iespiesti informatīvie materiāli (bukleti) par pārtikas kvalitātes shēmām un to dalībniekiem.

Aktivitātes rezultātā sabiedrība tika informēta par shēmu dalības rezultātiem.

3) Nodrošināta kopstenda funkcionalitāte izstādes laikā:

  • nodrošinātas uzņēmumu produktu degustācijas;
  • nodrošināta pārrunu iespēja kopstenda dalībniekiem ar sadarbības partneriem un potenciāliem klientiem;
  • nodrošināta bērnu un skolu jaunatnes praktiskās darbošanās iespēja (zīmējumu konkurss, radoša un praktiska darbošanās, izmantojot shēmu rekvizītus un materiālus);
  • nodrošināta sabiedrības informēšana klātienē (piedaloties shēmās iesaistītiem speciālistiem), skaidrojot shēmu darbību un nozīmi Latvijā, piedāvājot iespēju jauniem dalībniekiem iesaistīties shēmās;
  • organizēts konkurss “Zaļās karotītes produktu parāde 2011” sekojošās 4 nominācijās: „Atbildīgākais uzņēmums vides jautājumos 2011.gadā“, „Saliedētākais komunikācijas uzņēmums 2011.gadā“, „Straujāk augošais apjoms Latvijas tirgū 2011.gadā“ un „Līdzdalība sabiedrībai būtiskos jautājumos 2011.gadā“.

Aktivitātes rezultātā kopstendam un to dalībniekiem tika piesaistīta izstādes apmeklētāju uzmanība.