ES lauksaimniecības produktu veicināšana līdz 2016.gadam

ES lauksaimniecības produktu veicināšana

Uz Eiropas Savienības un valsts atbalstu var pretendēt profesionālo lauksaimniecības un pārtikas nozaru vai starpnozaru organizācijas, kas  izstrādājušas programmas par informēšanas un veicināšanas pasākumiem atsevišķiem lauksaimniecības un pārtikas produktiem virzienos, kas saistīti ar pārtikas kvalitāti, drošību, marķēšanu u.tml., veicinot patērētāju izpratni par Eiropas pārtikas augsto kvalitātes līmeni iekšējā (Eiropas Savienības dalībvalstu) un ārējā (to valstu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis) tirgū.

Atbalsta saņemšanai veicināšanas un informēšanas pasākumiem gan iekšējā tirgū, gan ārējā tirgū Eiropas Savienība ir noteikusi:

Saskaņā ar regulu nosacījumiem, Eiropas Savienība finansē 50 % no kopējām izmaksām lauksaimniecības produktu veicināšanas un informēšanas pasākumiem, vismaz 20 % finansē katras valsts nozaru asociācijas, kas izstrādā programmu, un atlikušo daļu finansē dalībvalsts.

Programmas var izstrādāt arī vairāku dalībvalstu organizācijas, savstarpēji sadarbojoties  un vienojoties par dalības nosacījumiem. 

Tiesiskais pamats:

Veicināšanas programmu darbība Latvijā:

2009.gadā Eiropas Komisijā tika apstiprinātas un savu darbību uzsāka divas Latvijas lauksaimniecības produktu veicināšanas un informēšanas programmas iekšējā tirgū:

  1. Latvijas augļkopju asociācijas programma „Augļi veselībai”;
  2. Biedrības „Siera klubs” programma „Mārketinga komunikāciju programma sieram un citiem piena produktiem”.

Programmu mērķis ir informēt patērētājus par produktu kvalitāti, veselību, daudzveidību un nozīmi ikdienas uzturā, tādējādi veicinot produktu patēriņu un ražošanu.

  1. Līdz šim Latvijā kopš 2006.gada veiksmīgi tika realizētas divas veicināšanas programmas:
  2. Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas programma „Bioloģiskās lauksaimniecības produktu tirgus attīstība” ar ilgumu 2 gadi.

Latvijas Biškopības biedrības programma „Medus un citu biškopības produktu popularizēšana” ar ilgumu 3 gadi.

Latvijā atbalstu administrē Lauku atbalsta dienests:

Informācija par pieteikšanās kārtību atbalstam atrodama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

Ministrijas kontaktpersona: Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Pārtikas nozares nodaļa.