Projekta mērķis

Norway grants logotips

Projekta galvenais mērķis ir pilnveidot nacionālos augsnes datus klimata pārmaiņu politikas izstrādei un īstenošanai.

 

Projekta galvenās mērķa grupas ir valsts pārvaldes iestādes, lauksaimnieki, nevalstiskais sektors, izglītības un zinātnes nozares iestādes, kuras iesaistītas klimata politikas veidošanā un ieviešanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta partneru logotipi