Projekts “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI)

                                                            EN

Strādājam kopā zaļai Eiropai!Norway grants logotips

 

 

Jaunais augsnes izpētes projekts palīdzēs gudrāk izmantot lauksaimniecības zemi
 

04.03.2021. 

 
Zemkopības ministrija sadarbībā ar partneriem 2021. gada februārī sākusi īstenot Norvēģijas finanšu instrumenta projektu “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā”, lai uzlabotu informāciju par Latvijas lauksaimniecībā izmantojamo augsni un iegūtu informāciju par oglekļa izmaiņām augsnē un valstij raksturīgiem siltumnīcefekta gāzu emisiju faktoriem.

 

Iegūto informāciju plānots izmantot ilgtspējīgiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanas risinājumiem, sniedzot papildu informāciju gudrai un mūsdienīgai saimniekošanai. 

 

Atjauninātie valsts augsnes dati uzlabos ar klimatu saistīto informāciju par augsni, kas izmantojama klimata pārmaiņu politikā, kā arī palielinās ekspertu zināšanas par ilgtspējīgu augsnes pārvaldību. Vienlaikus projekta gaitā pilnveidotos nacionālos augsnes datus varēs izmantot valsts pārvaldes iestādes, lauksaimnieki un nevalstiskās organizācijas, un arī zinātniskās iestādes, izstrādājot un īstenojot klimata politiku. 

 

Zemes apsaimniekotājiem projekta rezultāti sniegs papildu informāciju par augsni, lai veicinātu lauksaimniecības ražošanas resursu efektīvāku izmantošanu, nodrošinātu produkcijas kvalitāti un saglabātu nozares konkurētspēju, vienlaikus samazinot lauksaimniecības slodzi uz vidi un saglabājot ekosistēmas. 

 

Zemkopības ministrijas partneri Norvēģijas Grantu klimata un vides 2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktā projekta "Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā" realizēšanā ir Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūts, Latvijas Universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” un Valsts augu aizsardzības dienests. Projekts ilgs līdz 2024. gada 31. janvārim. 

 

Projekta plānotais budžets ir 1,83 miljoni eiro, ko veido Norvēģijas piešķirtais 1,56 miljoni eiro grantu finansējums un 0,27 miljoni eiro nacionālais līdzfinansējums. 

 

 

Jaunumi

 

VIDEO: Starptautiskā videokonference “Kūdraugsnes izplatības novērtēšana – modelēšana, tālizpēte un mašīnmācīšanās” (Norvēģijas finanšu instrumenta projekts “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā”)

 

VIDEO: Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” starptautiskā atklāšanas videokonference.

 

 

Par projektu 

 

Aktivitātes un to īstenošanas gaita

 

Kontakti