Noslēgtie līgumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu un pārejas noteikumu 9. punktu Zemkopības ministrijas pircēja profils, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, ir Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma. Informācija par Zemkopības ministrijas iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām tiek ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.