Rīkojums par konkursu "Sējējs - 2013"

2013.gada 7.maija Rīkojums Nr.82
Rīgā

Par konkursu „Sējējs – 2013”

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 19.panta pirmo daļu un 72.panta pirmās daļas 2.punktu, lai nodrošinātu konkursa „Sējējs” norisi 2013.gadā, apstiprināt:

1. konkursa „Sējējs – 2013” nolikumu (1.pielikums);

2. konkursa dalībnieku vērtēšanas kritērijus šādās konkursa grupās:

2.1. lopkopība (2.pielikums);

2.2. augkopība (3.pielikums);

2.3. lauksaimniecības kooperatīvs (4.pielikums);

2.4. lauku attīstības projekts:

2.4.1. lauksaimniecībā (5.pielikums);

2.4.2. inovācijās (6.pielikums);

2.4.3. pārtikas ražošanā (7.pielikums);

2.5. gada LEADER grupa (8.pielikums);

2.6. ģimene lauku sētā (9.pielikums);

2.7. jaunais veiksmīgais zemnieks (10.pielikums);

2.8. rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks (11.pielikums);

2.9. zinātne lauku attīstībai (12.pielikums).

3. konkursa pieteikuma veidlapas konkursa grupās:

3.1. „Lopkopība”, „Augkopība” un „Ģimene lauku sētā” (13.pielikums);

3.2. „Lauksaimniecības kooperatīvs” (14.pielikums);

3.3. „Lauku attīstības projekts lauksaimniecībā” un „Lauku attīstības projekts inovācijās” (15.pielikums);

3.4. „Lauku attīstības projekts pārtikas ražošanā” (16.pielikums);

3.5. „Gada LEADER grupa” (17.pielikums);

3.6. „Jaunais veiksmīgais zemnieks” (18.pielikums);

3.7. „Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” (19.pielikums).

Ministre L.Straujuma