Sabiedrība, lauksaimnieki

>> Uz OECD sākumlapu

 

  • Sabiedriskie labumi un ārējās ietekmes: Agro-vides politiku pasākumi atsevišķās izvēlētās OECD valstīs

 

OECD (2015), Public Goods and Externalities: Agri-environmental Policy Measures in Selected OECD Countries, OECD Publishing, Paris.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239821-en

 

Pētījuma mērķis ir vairot izpratni par labākajiem politiku pasākumiem, lai nodrošinātu agro-vides sabiedriskos labumus un mazinātu zaudējumus, apskatot piecu OECD valstu pieredzi. Tajā risināti vairāki jautājumi, tajā skaitā: Kā šīs valstis definē agro-vides sabiedriskos labumus? Kā tās uzstāda agro-vides mērķus un atsauces līmeņus? Kādas politikas tās ievieš un kādiem agro-vides mērķiem? Pētījumā apkopota informācija, kas var palīdzēt politiku veidošanā, kas risina agro-vides sabiedrisko labumu nodrošināšanas un zaudējumu mazināšanas problēmu.

 

Šajā pētījumā apvienoti pieci valstu pētījumi, kas publicēti arī atsevišķi:

 

Sabiedriskie labumi un ārējās ietekmes: Agro-vides politiku pasākumi Austrālijā

 

Pannell, D. and A. Roberts (2015), “Public goods and externalities: agri-environmental policy measures in Australia”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 80, OECD Publishing, Paris.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/5js08hx1btlw-en

 

Sabiedriskie labumi un ārējās ietekmes: Agro-vides politiku pasākumi Japānā

 

Uetake, T. (2015), “Public goods and externalities: agrienvironmental policy measures in Japan”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 81, OECD Publishing, Paris.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/5js08hwsjj26-en

 

Sabiedriskie labumi un ārējās ietekmes: Agro-vides politiku pasākumi Nīderlandē

 

Schrijver, R. and T. Uetake (2015), “Public goods and externalities: agri-environmental policy measures in the Netherlands”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 82, OECD Publishing, Paris.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/5js08hwpr1q8-en

 

Sabiedriskie labumi un ārējās ietekmes: Agro-vides politiku pasākumi Lielbritānijā

 

Shortle, J. and T. Uetake (2015), “Public Goods and Externalities: Agri-environmental Policy Measures in the the United States”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 84, OECD Publishing, Paris.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/5js08hwhg8mw-en

 

Sabiedriskie labumi un ārējās ietekmes: Agro-vides politiku pasākumi Amerikas Savienotajās Valstīs

 

Jones, J., P. Silcock and T. Uetake (2015), “Public Goods and Externalities: Agri-environmental Policy Measures in the United Kingdom”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 83, OECD Publishing, Paris.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/5js08hw4drd1-en

 

  • Agro-vides sabiedrisko labumu nodrošināšana, izmantojot kolektīvu rīcību

 

OECD (2013), Providing Agri-environmental Public Goods through Collective Action, OECD Publishing.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264197213-en

 

2. Lauksaimnieku uzvedība, lauksaimniecības pārvaldība un klimata pārmaiņas

 

OECD (2012), Farmer Behaviour, Agricultural Management and Climate Change, OECD Publishing.

 

Kopsavilkums: Balstoties uz literatūras apskatu, šajā pētījumā analizēts plašs faktoru kopums, kas ietekmē lēmumus par saimniecību pārvaldību attiecībā uz vides kvalitātes uzlabošanu, tajā skaitā analizētas OECD valstu pieredzes šajā jautājumā. Pētījuma mērķis ir sniegt politiku veidotājiem risinājumus, kas sniegtu ieguldījumu ilgtspējīgas un elastīgas lauksaimniecības nozares veidošanā, jo īpaši klimata pārmaiņu kontekstā.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264167650-en