Sēklu shēmas /Seed Schemes/

>> Uz OECD sākumlapu

 

OECD sēklu shēmas ir izveidotas 1958.gadā un tajās piedalās 58 valstis no visas pasaules, tai skaitā 27 ES dalībvalstis, izņemot Maltu.  OECD sēklu sertifikācijas shēmu MĒRĶIS ir nodrošināt nemainīgi augstas kvalitātes sēklu ražošanu, tādējādi atvieglojot starptautisko tirdzniecību un novēršot tehniskus tirdzniecības šķēršļus. Sēklu shēmas rosina ražot un lietot augstas kvalitātes sēklas, par kurām ir garantēta to izcelsme.

Latvija piedalās divās no septiņām OECD Sēklu shēmās:

  • Labība

  • Zālaugi un pākšaugi

Latvija OECD Labības un Zālaugu un pākšaugu sēklu shēmām pievienojās 2001.gada novembrī.  Prasības OECD sēklu shēmu šķirņu sertifikācijai un sēklu kontrolei apritei starptautiskajā tirgū nosaka Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumi Nr.606  „Noteikumi par Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sēklu shēmām (2000)”.

Dalība OECD sēklu shēmās veicina sēklu konkurētspējas paaugstināšanos starptautiskajā tirgū, sekmējot sēklu eksportu uz valstīm, kas nav ES dalībvalstis. 

Vairāk informācijas par Sēklu shēmām un publikācijas skatīt: http://www.oecd.org/tad/code/seeds.htm