TIRDZNIECĪBA, TIRGUS

Ikmēneša pārskati par lauksaimniecības nozarēm:

 

Zemkopības ministrijas speciālisti ir sagatavojuši informatīvu materiālu - ikmēneša pārskatus par dažādu lauksaimniecības sektoru attīstību. Pārskats vienā lapā vienkopus atspoguļo vairākus svarīgus rādītājus, kas var būt noderīgi lauksaimniekiem, ražotājiem un tirgotājiem. Tas sniedz ieskatu par pēdējām tirgus attīstības tendencēm konkrētā lauksaimniecības sektorā, atspoguļojot tādus nozīmīgus rādītājus kā cenu izmaiņas, ražošanas attīstība un tirdzniecības perspektīvas.

 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Zemkopības ministrijas speciālistiem ir izstrādājuši piena ražošanas pašizmaksas aprēķina modeli.

 

Modelis tika izveidots ar mērķi piedāvāt vienkāršotu piena pašizmaksas aprēķināšanas veidu, lai saimniecībām nebūtu jāveic īpaša uzskaite nozaru griezumā, bet tā vietā vārētu izmantot pieejamo grāmatvedības un izmaksu uzskaites sistēmu.

 

Lai aprēķinātu piena pašizmaksu, ir izmantojama saimniecības uzskaites informācija par izmaksām, ieņēmumiem un informācija par saimnieciskajā darbībā izmantotajiem resursiem (zemi, mājlopiem u.c.). Modelī, ievadot minētos rādītājus, piena ražošanas nozares izmaksas aprēķinu ceļā tiks nodalītas no saimniecības citu nozaru izmaksām.

 

Piena pašizmaksas aprēķināšanas modelis

 

ES ārējā tirdzniecības politika

ES Tirdzniecības līgumi

PTO daudzpusējās lauksaimniecības politiku reformas sarunas

PTO daudzpusējās lauksaimniecības tirdzniecības liberalizācijas sarunas

Dalība Starptautiskajās produktu organizācijās

ES un Japānas ekonomisko partnerattiecību nolīgums

ES Tirdzniecības mehānismi

ES produktu veicināšanas politika

Eksporta veicināšana

Cenu ziņošana

Laukaugu ražību un platību prognozes

 

Tirgus veicināšanas atbalsta komisija

Lauku saimniecību datu uzskaites tīkls (SUDAT)

Lauksaimniecības ekonomiskais kopaprēķins (LEK)

Bruto segumi

Tirgus cenu un informācijas sistēma (TICIS)

Bioloģiskās lauksaimniecības informācija

Pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu ārējās tirdzniecības pārskati

Pārtikas nozares padome

 

Valsts atbalsta programmas ar EK lēmumiem