Tirdzniecības politikas

•       Attīstībā esošās lauksaimniecības politikas un tirgi: ietekme uz daudzpusējo tirdzniecības reformu

 

OECD (2016), Evolving Agricultural Policies and Markets: Implications for Multilateral Trade Reform, OECD Publishing, Paris

 

Kopsavilkums: Šis ziņojums pievēršas nozīmīgu notikumu apskatam pasaules lauksaimniecības tirgos un politikām galvenajos lauksaimniecības ražošanas reģionos kopš pēdējās PTO sarunu kārtas, kas sākās 2001.gadā. Pēdējo desmit gadu laikā ražošana, cenas un tirdzniecības plūsmas ir pārveidojušas un valstis ir būtiski izmainījušas to lauksaimniecības tirdzniecības un vietējās atbalsta politikas. Šo politiku ietekme uz globālo ražošanu, tirdzniecību un labklājību ir novērtēta kopā ar iespējamo daudzpusējās tirdzniecības reformu scenāriju ietekmi. Šie novērtējumi tiek veikti, izmantojot OECD izstrādāto Metro modeli un AGLINK-COSIMO perspektīvas modeli.
Rezultāti liecina, ka pašreizējām lauksaimniecības politikām ir būtiska un negatīva ietekme uz lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecību. Kopumā tirdzniecība attiecībā uz visām lauksaimniecības un pārtikas precēm būtu lielāka, ja tiktu atceltas pašreizējās atbalsta politikas. Aizsardzība, izmantojot tirdzniecības tarifus un kvotas, nerisina pārtikas nodrošinātības problēmu. Tā vietā būtu nepieciešamas politikas, kas veicina produktivitāti un elastību ražošanas sistēmās, veicinātu ražotāju iesaistīšanos tirgū, un sniegtu drošības tīklu neaizsargātām mājsaimniecībām labākām alternatīvām.

 

Atslēgas vārdi: atbalsta politikas, tirdzniecība, pārtikas nodrošinājums, globālās pārtikas ķēdes

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264264991-en