Trauksmes cēlēji

Zemkopības ministrijā trauksmes ziņojumus var iesniegt šādi:

1. elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu trauksmes ziņojumu uz ministrijas e-pasta adresi trauksme@zm.gov.lv;

2. pasta sūtījums ar obligātu norādi uz aploksnes “Trauksmes celšana”

3. ievietojot to īpaši izveidotā slēdzamā trauksmes ziņojumu pastkastītē ar uzrakstu „Trauksmes cēlāju ziņojumi”, kas izvietota Zemkopības ministrijas 9.stāvā. 


Zemkopības ministrija aicina trauksmes celšanai izmantot trauksmes ziņojuma veidlapu, kuru variet lejuplādēt šeit

 

Par trauksmes celšanas jautājumiem konsultācijas sniedz ministrijas kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos Administratīvā departamena Litevdības nodaļas lietvede
Kristiāna Sebre, tālr.: 67878718, e-pasts:Kristiana.Sebre[a]zm.gov.lv

 

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā, cita starpā, ir publicēta institūciju un tajās esošo kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kura institūcija konkrētajā gadījumā ir uzskatāma par kompetento institūciju.