Trauksmes cēlēji

Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas process Zemkopības ministrijā

 

Trauksmes cēlējs ir ikviena fiziska persona, kura, pildot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu. (Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punkts)

 

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kas informē par pārkāpumu anonīmi, vai izmantojot pseidonīmu.

 

Par trauksmes celšanu nav uzskatāma – apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu. (Trauksmes celšanas likuma 3.panta otrā daļa).

 

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par kādu no sekojošiem sabiedrības interešu apdraudējumiem:

- amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana; 

- izvairīšanās no nodokļu samaksas;

- korupcija, krāpšana, valsts finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšana;

- publisko iepirkumu, finanšu un kapitāla tirgus, konkurences pārkāpumi;

- sabiedrības veselības un pārtikas drošības, vides, būvniecības, darba drošības pārkāpumi;

- sabiedriskās kārtības un cilvēktiesību pārkāpumi.

 

 

Zemkopības ministrijā trauksmes ziņojumus var iesniegt šādi:

1. elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu trauksmes ziņojumu uz ministrijas e-pasta adresi trauksme@zm.gov.lv;

2. pasta sūtījums ar obligātu norādi uz aploksnes “Trauksmes celšana”

3. ievietojot to īpaši izveidotā slēdzamā trauksmes ziņojumu pastkastītē ar uzrakstu „Trauksmes cēlēju ziņojumi”, kas izvietota Zemkopības ministrijas 9.stāvā. 


Zemkopības ministrija aicina trauksmes celšanai izmantot trauksmes ziņojuma veidlapu, kuru variet lejuplādēt šeit

 

Par trauksmes celšanas jautājumiem konsultācijas sniedz ministrijas kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos Administratīvā departamena Lietvedības nodaļas vadītāja
Ineta Lakstīgala , tālr.: 67027080, e-pasts:Ineta.Lakstigala[at]zm.gov.lv

 

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā, cita starpā, ir publicēta institūciju un tajās esošo kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kura institūcija konkrētajā gadījumā ir uzskatāma par kompetento institūciju.