Ūdens resursi

>> Uz OECD sākumlapu

 

  • Klimata pārmaiņas, ūdens un lauksaimniecība: pretim elastīgām sistēmām

 

OECD (2014), Climate Change,Water and Agriculture: Towards Resilient Systems, OECD Studies on Water, OECD Publishing.

 

Kopsavilkums: Galvenie šī dokumenta mērķi ir apskatīt saiknes starp klimata pārmaiņām, ūdeni un lauksaimniecību, identificēt un apspriest adaptācijas stratēģijas labākai ūdens resursu izmantošanai un saglabāšanai lauksaimniecības sektorā klimata pārmaiņu kontekstā, kā arī, balstoties uz iepriekš minēto, sniegt norādījumus, kas varētu palīdzēt politikas veidotājiem ar atbilstošām politiku un tirgus pieeju kombinācijām risināt problēmas ūdens jomā lauksaimniecībā klimata pārmaiņu ietekmē. Šis dokuments ir balstīts uz literatūras apskatu par dažādiem aspektiem saiknē starp klimata pārmaiņām, ūdeni un lauksaimniecību.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264209138-en

 

  • Ūdens kvalitāte un lauksaimniecība – politikas mērķu sasniegšana

 

OECD (2012), Water Quality and Agriculture: Meeting the Policy Challenge, OECD Studies on Water, OECD Publishing.

 

Kopsavilkums: Šajā pētījumā analizētas saiknes starp lauksaimniecību un ūdens kvalitāti. Tajā apskatītas vispārējās tendences un perspektīvas attiecībā uz lauksaimniecību un ūdens kvalitāti OECD valstīs, aprakstīti politikas veidotāju ieviestie pasākumi ūdens kvalitātes problēmu risināšanai lauksaimniecībā un sniegta virkne rekomendāciju valstīm, kas saskarsies ar izaicinājumu uzlabot lauksaimniecības ūdens kvalitāti.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264168060-en

 

  • Ilgtspējīga lauksaimniecības ūdens resursu pārvaldība

 

OECD (2010), Sustainable Management of Water Resources in Agriculture, OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris.

 

Kopsavilkums: Šajā pētījumā apskatītas ekonomiskās, vides un politiku dimensijas un saiknes attiecībā uz ūdens resursu pārvaldību, plūdiem un sausumu lauksaimniecībā. Informācija par ūdens resursu pārvaldību lauksaimniecības sektorā OECD valstīs tika apkopota, izmantojot aptaujas, kā arī tika veikti papildus pētījumi par lauksaimniecībā izmantojamā ūdens cenas noteikšanu Austrālijā, ES, Korejā, Meksikā, Turcijā un ASV, ūdens pārvaldības un infrastruktūras finansēšanu, kas saistīta ar lauksaimniecību, politikas jautājumiem, kas skar lauksamniecības jomu plūdu adaptācijā un mazināšanā, pieredzi un mācībām no Austrālijas ūdens reformu programmas, kā arī ekonomikas analīzi par virtuālo ūdens un ūdens „footprint” konceptu saistībā ar lauksaimniecības pārtikas sektoru.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/9789264083578-en