Vācijas prezidentūra

2020. gada 1. jūlijā ES Prezidentūras pienākumus pārņēma Vācija. 
 

Vācija Covid-19 situācijas dēļ ir koriģējusi prezidentūras plānus, un galvenais nākamā pusgada uzdevums būs ES izeja no krīzes, tādēļ izraudzīts moto “Kopā uz Eiropas atveseļošanos” un arī viens no prioritārajiem Prezidentūras darba virzieniem ir Covid-19 pandēmijas un tās seku pārvarēšana. Tāpat Vācijas prezidentūra pie savām prioritātēm min ilgtspējīgu zaļo atkopšanos saskaņā ar Eiropas Zaļo kursu, digitālo pāreju, ES ekonomikas un sociālās dimensijas stiprināšanu un ES globālās lomas stiprināšanu.
 

Viena no galvenajām Vācijas prezidentūras prioritātēm būs pabeigt diskusijas par ES Daudzgadu budžeta ietvaru 2021.–2027. gadam un pēc šīs vienošanās attiecīgi panākt arī vispārējo pieeju ES Padomē par Kopējās lauksaimniecības politikas (turpmāk – KLP) reformas regulām. Tāpat Vācijas prezidentūra centīsies pabeigt sarunas par nākotnes attiecībām ar Lielbritāniju, meklējot vispusīgas un ambiciozas ES un Lielbritānijas partnerības iespējas.
 

Covid-19 pandēmija parādīja, cik liela nozīme ir reģionālam pārtikas nodrošinājumam, tāpēc Vācijas prezidentūra atbalsta 2020. gada janvārī Eiropas Komisijas publicēto izaugsmes stratēģiju “Zaļais kurss” un tajā noteiktos virzienus. Prezidentūra nodrošinās saskaņotu atbalstu no Padomes puses Zaļā kursa ieviešanai, koordinējot debates dažādās ES Padomes konfigurācijās.
Vācijas prezidentūra uzskata, ka ilgtspējīgas attīstības vārdā KLP un citām politikām ir jābūt ar lielāku ieguldījumu nākotnes lauku teritoriju saglabāšanā, izmantojot lauku teritoriju attīstības potenciālu un saglabājot un attīstot laukus kā pievilcīgu dzīves un darba vietu. 

 

Lauksaimniecības jomā Vācijas prezidentūra pievērsīsies stratēģijai “No lauka līdz galdam” un plāno pieņemt Padomes secinājumus par šo jautājumu. Tāpat prezidentūra plāno pieņemt Padomes secinājumus par dzīvnieku labturības marķējumu un pārtikas produktu uzturvērtības marķējumu iepakojuma priekšpusē. 
Zivsaimniecībā Vācijas prezidentūra vadīs diskusijas par nozvejas kvotām ES ūdeņos 2021. gadam.