Valdība atbalsta ĀCM uzraudzības un apkarošanas ilgtermiņa programmas finansējumu

Valdība otrdien, 23.augustā, uzklausīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzraudzību un apkarošanu un Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti slimības ierobežošanai.

Līdz šim Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) bija izdevies līdz minimumam samazināt mājas cūku saslimšanu ar ĀCM, tomēr pēdējā mēneša laikā ir konstatēti vairāki slimības uzliesmojumi mājas cūku novietnēs. Arī mežacūku populācijā ĀCM izplatības teritorija kopš 2015. gada vasaras ir palielinājusies vairākkārtīgi. Mežacūku populācijā mēris šogad konstatēts 723 dzīvniekiem 63 novadu 193 pagastos, kā arī divās pilsētās - Rēzeknē un Pļaviņās. Mājas cūkām mēris konstatēts divās saimniecībās Vārkavas un Gulbenes novadā, kur bija jāizkauj attiecīgi 50 un 142 cūkas. PVD 2015.gadā tika veicis 9086 biodrošības pārbaudes cūku novietnēs un ĀCM noteiktajās aizsardzības un uzraudzības zonās. Šogad līdz 1.jūnijam biodrošības pārbaudes ir veiktas jau 5500 cūku novietnēs.

Eiropas Komisijas 2014.gada 9.oktobra Īstenošanas lēmums 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs un ar ko atceļ īstenošanas lēmumu 2014/178/ES nosaka riska zonu teritorijas Latvijā, kā arī reglamentē slimības uzraudzības pasākumus, dzīvnieku kustības, dzīvnieku izcelsmes produktu un dzīvnieku produktu pārvietošanas nosacījumus riska zonu teritorijās līdz 2019.gada 31.decembrim.

Tāpēc jautājums par PVD izveidoto 20 papildu amata vietu termiņa pagarināšanu tiks skatīts likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2018. gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumu.

Valdība 23.augustā apstiprināja ĀCM uzraudzības un apkarošanas programmas finansējumu un atļāva ZM turpināt valsts budžeta ilgtermiņa saistību izpildi, lai PVD varētu nodrošināt ĀCM programmas realizāciju.

Vienlaikus ZM ir jānodrošina, lai valsts budžetā daļēji tiktu atgūti ĀCM uzraudzības un apkarošanas programmai izlietotie līdzekļi, kā to paredz regula par tādu izdevumu pārvaldību, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu.

Plašāka informācija par informatīvo ziņojumu "Par Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas īstenošanu un Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra uzraudzības un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai" pieejama Ministru kabineta interneta vietnē.


Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Vietne: www.zm.gov.lv