Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi

Datums, Nr.

Līgumpuses

Līguma priekšmets

Saturs

2023/8

18.01.2023.

Zemkopības ministrija, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" Par nacionālā meža monitoringa zinātnisko īstenošanu 2023. gadā Līgums

2023/4

04.01.2023.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Par Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas Tīkla Sekretariāta darbības nodrošināšanu 2023. gadā Līgums

2023/3

04.01.2023.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla Rīcības programmas 2023. – 2027.gadam nodrošināšanu Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla sekretariāta darbības ietvaros 2023. gadā Līgums

2023/1

02.01.2023.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Par lauku attīstības politikas īstenošanas veicināšanu 2023. gadā

Līgums

2022/176

30.12.2022.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Rīcības Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam darba plāna aktivitāšu īstenošanu 2023. gadā Līgums

2022/175

30.12.2022.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariāta darbības nodrošināšana 2023. gadā Līgums

2022/169,
23.12.2022.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu izplatīšanu

Līgums

2022/148,

30.10.2022.

Zemkopības ministrija, biedrība „Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija"

Par ikgadējo kooperatīvo sabiedrību izvērtēšanu atbilstības statusa piešķiršanai

Līgums

2022/16

02.02. 2022.

Zemkopības ministrija, Zinātniskais institūts „Agroresursu un ekonomikas institūts”. Līgums par pakalpojuma “Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014-2020. gadam novērtējums par komunikācijas līdzekļu un kanālu izmantošanu attiecībā pret tiešo mērķauditoriju” sniegšanu. Līgums; 1.pielikums; 2.pielikums

2022/14
28.01.2022.

Zemkopības ministrija, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”

Zivju resursu izpēte, izmantošanas regulēšana un atražošana 2022.gadā

Līgums; 1.pielikums;
2.pielikums; 3.pielikums;
4.pielikums; 5.pielikums

2022/10

25.01.2022.

Zemkopības ministrija, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Par nacionālā meža monitoringa zinātnisko īstenošanu 2022.gadā

Līgums1.pielikums;

 2.pielikums3.pielikums

2022/5

12.01.2022. 

Zemkopības ministrija, Zinātniskais institūts „Agroresursu un ekonomikas institūts”. Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošanu, Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšanu 2022. gadā. Līgums

2021/124

28.12.2021.

Zemkopības ministrija, SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” Līgums par lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamās traktortehnikas un to piekabju, maināmo velkamo mašīnu atbilstības novērtēšanu 2022. gadā. Līgums; 1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums; 4.pielikums; 5.pielikums

2021/113 

26.11.2021.

 

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Rīcības programmas 2015.-2020.gadam darba plāna aktivitāšu īstenošana 01.11.2021. – 31.12.2021.

Līgums

2021/84

23.08.2021

Zemkopības ministrija, Zinātniskais institūts „Agroresursu un ekonomikas institūts”. Par Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014-2020 nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšanu 2021. gadā. Līgums; 1.pielikums; 2.,3.,4.pielikums

2021/75 

02.07.2021.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla Rīcības programmas 2015.–2020.gadam darba plāna aktivitāšu īstenošana 01.06.2021. – 31.12.2021.

Līgums

2021/72 

29.06.2021.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariāta darbības nodrošināšana 01.05.2021. – 31.12.2021.

Līgums

2021/22

04.04.2021.

Zemkopības ministrija, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”

Zivju resursu izpēte, izmantošanas regulēšana un atražošana 2021.gadā

Līgums1.pielikums;

2.pielikums; 3.pielikums;

4.pielikums; 5.pielikums

2021/21

02.02.2021.

Zemkopības ministrija, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Par nacionālā meža monitoringa zinātnisko īstenošanu

Līgums1.pielikums;

 2.pielikums3.pielikums

2021/8

19.01.2021.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Rīcības programmas 2015.-2020.gadam darba plāna aktivitāšu 2021.gadam 1. ceturksnim īstenošana 

Līgums

2021/9

19.01.2021.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta darbības nodrošināšana 2021.gadā 1. ceturksnī

Līgums

2021/6

19.01.2021.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla Rīcības programmas 2015.–2020.gadam darba plāna aktivitāšu 2021.gadam 1. ceturksnī īstenošana

Līgums

2021/7

19.01.2021.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla Sekretariāta darbības nodrošināšana 2021.gadā 1. ceturksnim

Līgums

2021/2,

05.01.2021.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Informācijas analīzes un apmaiņas pasākumu komplekss, kura mērķis ir veicināt lauku attīstības politikas īstenošanu

Līgums

2020/91

18.06.2020.

Zemkopības ministrija, Zinātniskais institūts „Agroresursu un ekonomikas institūts”. Latvijā piemēroto laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumu un klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības prakses (zaļināšanas) prasību novērtējumu un priekšlikumu sagatavošanu. Līgums; 1.pielikums; 2.,3.pielikums

2020/68

16.03.2020.

Zemkopības ministrija, Zinātniskais institūts „Agroresursu un ekonomikas institūts”. Līgums par kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna projekta 2021.-2027.gadam sākotnējā (Ex-ante) novērtējuma un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu (SIVN) Līgums; 1.pielikums; 2.,3.pielikums; 4.pielikums

2020/52,

10.03.2020.

Zemkopības ministrija, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Par nacionālā meža monitoringa zinātnisko īstenošanu

Līgums; 1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums