Valsts sekretāre

Valsts sekretāre Dace LucauaDace Lucaua

 

IZGLĪTĪBA:

1976.g.-1982.g. - Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Zooinženieru fakultāte, specialitāte: zooinženieris, diploma Nr. 265346

1965.g.-1976.g. - Ogres vidusskola

 

DARBA PIEREDZE:

Kopš 2007.gada - Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

2002.g.-2007.g. - Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre

2000.g.-2002.g. - Lauku atbalsta dienesta Lauksaimniecības daļas vadītāja, departamenta direktora vietniece

1997.g.-2000.g. - Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības stratēģijas un kooperācijas departamenta direktora vietniece

1996.g.-1997.g. - Zemkopības ministrijas Lielrīgas lauksaimniecības departamenta vecākā referente

1993.g.-1996.g. - Ogres patērētāju biedrības gaļas pārstrādes uzņēmuma galvenā tehnoloģe

1982.g.-1993.g. - Padomju saimniecības „Ogre” galvenā zootehniķe

 

VALODU ZINĀŠANAS:

Latviešu valoda – dzimtā

Krievu valoda – brīvi

Angļu valoda – sarunvaloda