VIEGLI LASĪT

Zemkopības ministrija ir galvenā iestāde, kura atbild par lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību Latvijā

 

Zemkopības ministrija:

plāno lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbību un attīstību,

vada un organizē attīstības plāna īstenošanu,

dara visu nepieciešamo lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības attīstībai valsts iekšienē un aiz tās robežām 

 

Zemkopības ministrijas darbu vada ministrs. Pašreizējais zemkopības ministrs Didzis Šmits iestādi vada kopš 2022. gada 14. decembra 

 

 

Zemkopības ministrija atrodas Republikas laukumā 2, Rīgā

 

Zemkopības ministrijai var piezvanīt pa tālruni 67027010

 

Var Zemkopības ministrijai arī atsūtīt e-pasta vēstuli uz adresi pasts@zm.gov.lv 

 

 

Zemkopības ministrijai palīdz vairākas iestādes:

 

Lauku atbalsta dienests – uzrauga Eiropas Savienības un Latvijas budžeta naudas ceļu pie tiem lauksaimniekiem, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem, kuri saņem atbalstu,

 

Pārtikas un veterinārais dienests – uzrauga lauksaimniecības dzīvnieku veselību un pārtikas drošību no lauka līdz galdam, 

 

Valsts augu aizsardzības dienests – uzrauga augkopības sējumu un stādījumu veselību,

 

Valsts meža dienests – uzrauga un rūpējas par Latvijas mežu un meža dzīvniekiem,

 

Lauksaimniecības datu centrs – krāj un glabā informāciju par lauksaimniecības dzīvniekiem un mājdzīvniekiem, to saimniekiem, radurakstiem un vērtīgākajām īpašībām, 

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra – uzrauga, lai valstī ir kārtībā smagā lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnika, un glabā Latvijas lauksaimniecības vēsturi,

 

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte – māca jaunos lauksaimniekus un mežsaimniekus, pārtikas ražotājus un lauku saimniecību īpašniekus, un rūpējas par lauksaimniecības zinātnes nākotni, 

 

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" – ir valsts galvenais meža zinātnes pārzinātājs, 

 

Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR" - ir valsts galvenais pārtikas un vides drošības pētnieks un analizētājs