Bioloģiskā daudzveidība, ekosistēmu pakalpojumi un politikas instrumenti

>> Uz OECD sākumlapu

 

  • Alternatīvas maksājumu pieejas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai lauksaimniecībā

 

Lankoski, J. (2016), “Alternative Payment Approaches for Biodiversity Conservation in Agriculture”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 93, OECD Publishing, Paris.

 

Kopsavilkums: Politikas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai, kas ieviestas OECD valstīs, varētu tikt veidotas daudz efektīvākas attiecībā uz izmaksām un vides ieguvumiem. To varētu veicināt vairākas politiku inovācijas. Šī pētījuma ietvaros tika izveidots teorētisks ietvars, lai novērtētu lauksaimnieku iesaistīšanos valsts maksājumu programmās, kas uzlabo daļēji dabiskos savvaļas biotopus lauksaimniecības zemēs. Šeit analizētie maksājumi ietver vienotos maksājumus (uniform payments), trīs dažāda veida izsoles ar vides mērķu iekļaušanu, vienotos maksājumus ar vides mērķu iekļaušanu un divu veidu diferencētos maksājumus ar vides mērķu iekļaušanu. Kvantitatīvie rezultāti liecina, ka vienotie maksājumi ir mazāk efektīvi kā cita veida maksājumi un ka izsoles ar vides mērķu iekļaušanu ir izmaksu visefektīvākā iespēja. Tomēr, ja lauksaimnieks zina, kādu vērtību videi tas var sniegt, izsoļu izmaksu efektivitāte samazinās, jo lauksaimnieki tiecas paaugstināt savu solīto cenu, lai gūtu labumu no šīs informācijas (pārkompensējot neiegūtās izmaksas). Papildinot vienoto maksājumu politiku ar vides mērķiem, ievērojami palielinās vienoto maksājumu izmaksu efektivitāte. Analīze rāda, ka gadījumos, kad tiek ieviesti mērķtiecīgi maksājumi, ieguvumi no vides mērķu uzlikšanas ir lieli un pārsniedz pieaugušās izmaksas, kas saistītas ar politiku maiņu.

 

Atslēgas vārdi: vienotais maksājums, diferencētais maksājums, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas izsoles, ar politiku maiņu saistītas izmaksas.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/5jm22p4ptg33-en

 

 

  • Vides blakus ieguvumi un to apvienošana vides tirgos

 

Lankoski, J. et al. (2015), “Environmental Co-benefits and Stacking in Environmental Markets”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 72, OECD Publishing.

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/5js6g5khdvhj-en