ZM pārstāvji ES Padomes un Eiropas Komisijas darba grupās, komitejās