Veidlapas

Filtrēt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:
Zemkopības ministrija
Noderīgas veidlapas

Iesniegums zivju pircēja reģistrācijai.

ZM ir izstrādājusi zemes nomas līguma paraugformu, lai zemes īpašniekiem /tiesiskajiem valdītājiem un nomniekiem, kuri vēlas nodibināt nomas attiecības un iegūt tiesības apstrādāt zemi, atvieglotu konkrētu līgumu sagatavošanu un noslēgšanu. Zemes nomas līguma paraugformā ietverti galvenie noteikumi, pienākumi, tiesības u.c normas, kuras līgumslēdzēji var izmantot sagatavojot konkrēta līguma tekstu. Līgumslēdzēji var izmantot visas norādītās normas, var izvēlēties atsevišķas, konkrētiem apsaimniekošanas apstākļiem raksturīgās normas, papildināt līguma tekstu ar paraugformā neminētiem nosacījumiem. Līguma paraugformā ar slīprakstā norādītu saikli “vai”, “citi pienākumi”, “citas tiesības” un ar citu tekstu slīprakstā norādīti iespējamie varianti, kurus var izmantot, ievērojot līgumslēdzēju statusu (fiziska vai juridiska persona) un citus apstākļus (4.1.5., 4.2.3., 5.1.13. un 5.2.4. punkti – līgumslēdzēji var iekļaut šeit papildus normas, savstarpēji vienojoties, izmantot kādu no piemēros minētajām vai arī vispār neizmantot minētos punktus).

Iesniegums komercdarbībai zvejniecībā.

Svaigpiena pirkuma un pārdevuma līguma paraugs