Jaunumi

Līdz šī gada 1. oktobrim ir iespēja pieteikt pretendentus apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu.

Zemkopības ministrija vēlas informēt, ka, tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad ir iespēja, izmantojot Zivju fonda atzinības rakstu "Par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un...

Publicēts: 16.09.2022

Izsludina projektu iesniegšanas 2022.gada otro kārtu Zivju fonda zivju aizsardzības pasākumam

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2022. gada 5. maijā Zivju fonda padomes sēdē pieņemto lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2022. gada otro kārtu Zivju fonda...

Publicēts: 15.06.2022

Par zušu ieguves lieguma laika noteikšanu un atbrīvojumu no papildus ziņošanas par reņģu nozveju ar stāvvadiem 2022. gadā

Zemkopības ministrija 2022.gada 27.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 4.1-12e/5  “Par zušu ieguves lieguma laika noteikšanu jūras piekrastes ūdeņos un atbrīvojumu no papildus ziņošanas par reņģu nozveju...

Publicēts: 30.05.2022

Izsludina projektu iesniegšanas 2022. gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumam

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2022. gada 16. martā Zivju fonda padomes sēdē pieņemto lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2022. gada pirmo kārtu Zivju fonda...

Publicēts: 25.03.2022

Izsludina projektu iesniegšanas 2022.gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2022. gada 13. janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2022. gada pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:   1) ...

Publicēts: 28.01.2022

Komerciālās un atpūtas zvejas papildu regulācijas pasākumi Baltijas jūrā 2022. gadā

Padomes 2021. gada 27. oktobra Regula (ES) 2021/1888, ar ko 2022. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un attiecībā uz...

Publicēts: 06.01.2022

Veiksmīgas prakses piemēri, īstenojot Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam un nākamā plānošanas perioda aktualitātes

    Atbalsts akvakultūras ilgtspējīgai attīstībai Atbalsts sabiedrības virzītai vietējai attīstībai piekrastē Atbalsts inovācijām zivsaimniecības konkurētspējas kāpināšanai Atbalsts...

Publicēts: 10.11.2021

Izsludina projektu iesniegšanas 2021.gada otro kārtu Zivju fonda zivju aizsardzības pasākumam

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2021.gada 6. septembrī pieņemto lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2021.gada otro kārtu Zivju fonda "Zivju resursu...

Publicēts: 16.09.2021

Līdz šī gada 1. oktobrim ir iespēja pieteikt pretendentus apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu.

Zemkopības ministrija vēlas informēt, ka, tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad ir iespēja, izmantojot Zivju fonda atzinības rakstu "Par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un...

Publicēts: 07.09.2021

Izsludina projektu iesniegšanas 2021.gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumam

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2021.gada 5. augustā elektroniskās saskaņošanas procedūrā pieņemto lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2021.gada pirmo kārtu...

Publicēts: 06.08.2021

Par Baltijas jūras daudzgadu plāna grozījumiem

Zemkopības ministrija vēlas informēt, ka spēkā ir stājušies Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1139, ar kuru izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā...

Publicēts: 18.02.2021

Izsludina projektu iesniegšanas 2021.gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem

  Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2021. gada 14. janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2021. gada pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:   1)...

Publicēts: 25.01.2021

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā