Jaunumi

Infografika par 2015. gadā paveikto dabiski nārstojošo lašveidīgo zivju aizsardzībā

Šobrīd, kad pilnā sparā rit lašveidīgo zivju dabiskā nārsta laiks, Valsts vides dienests (VVD) ne vien pastiprināti kontrolē lašu un taimiņu ieguves lieguma ievērošanu Baltijas jūras un Rīgas jūras...

Publicēts: 24.10.2016

Aicinām iepazīties ar infografiku par makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumiem iekšējos ūdeņos

Lai uzskatāmi attēlotu situāciju makšķerēšanas un zvejas noteikumu kontrolē Latvijas iekšējos ūdeņos pēdējo divu gadu laikā, Valsts vides dienests (VVD), pateicoties Zivju fonda finansiālam atbalstam...

Publicēts: 10.10.2016

Ieteikumi operatoriem zvejas un jūras akvakultūras produktu izsekojamības dokumenta aizpildīšanai

Izsekojamības sistēmas ieviešanas nepieciešamību nosaka Eiropas Savienības (turpmāk - ES) likumdošana, lai patērētājiem tiktu nodrošināta iespējami plaša informācija par pārtikas produktu izcelsmi...

Publicēts: 10.10.2016

NNN nesadarbīgo un potenciālo nesadarbīgo trešo valstu saraksts

Trešajai valstij var noteikt nesadarbīgas trešās valsts statusu, ja tā nav izpildījusi pienākumus, kas saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem tai uzlikti kā karoga, ostas, krasta vai tirgus...

Publicēts: 22.06.2016

Zvejniekiem regulāri jāinformē VVD par zveju ar reņģu stāvvadiem un šo zivju nozveju

Par katrām piecām kalendārā mēneša dienām zvejniekiem Valsts vides dienestam (VVD) jāziņo nozvejas dati par zveju ar reņģu stāvvadiem Rīgas jūras līcī un reņģu nozvejas apjomiem.

Publicēts: 05.04.2016

Informācija par makšķerēšanas kartēm 2016

Informācija par makšķerēšanas kartēm 2016

Pieejama infografika par makšķerēšanas kartēm 2016                

Publicēts: 23.03.2016

Eiropas Komisija apkopos sabiedrības viedokli par atbalstu zivsaimniecībā

Eiropas Komisija apkopos sabiedrības viedokli par atbalstu zivsaimniecībā

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu “Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) paveiktā novērtējums un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda iespējamā nākotne pēc 2020.gada”.  

Publicēts: 29.02.2016

Izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2016.gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2016. gada 19. janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:   1) zinātniskās...

Publicēts: 26.01.2016

Informācija par atsevišķiem jauniem nosacījumiem Eiropas Padomes Regulā par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2016. gadā (prasības mencu zvejai un par neizmantoto zvejas iespēju pārcelšanu starp gadiem).

Saistībā ar 2015. gada 17. novembrī pieņemto Eiropas Padomes Regulu (ES) 2015/2072 , ar ko 2016. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas...

Publicēts: 15.01.2016

Publicēti jaunie makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi

Šodien, 2016.gada 14.janvārī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”  ir publicēti   Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību...

Publicēts: 14.01.2016

NNN nesadarbīgo un potenciālo nesadarbīgo trešo valstu saraksts

Trešajai valstij var noteikt nesadarbīgas trešās valsts statusu, ja tā nav izpildījusi pienākumus, kas saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem tai uzlikti kā karoga, ostas, krasta vai tirgus...

Publicēts: 02.12.2015

Grozījumi zvejas kontroles īstenošanas regulā.

2015. gada 28. oktobra Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1962, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 404/2011, ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (...

Publicēts: 03.11.2015

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020