Jaunumi

Eiropas Komisija apkopos sabiedrības viedokli par atbalstu zivsaimniecībā

Eiropas Komisija apkopos sabiedrības viedokli par atbalstu zivsaimniecībā

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu “Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) paveiktā novērtējums un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda iespējamā nākotne pēc 2020.gada”.  

Publicēts: 29.02.2016

Informācija par atsevišķiem jauniem nosacījumiem Eiropas Padomes Regulā par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2016. gadā (prasības mencu zvejai un par neizmantoto zvejas iespēju pārcelšanu starp gadiem).

Saistībā ar 2015. gada 17. novembrī pieņemto Eiropas Padomes Regulu (ES) 2015/2072 , ar ko 2016. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas...

Publicēts: 15.01.2016

Publicēti jaunie makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi

Šodien, 2016.gada 14.janvārī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”  ir publicēti   Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību...

Publicēts: 14.01.2016

NNN nesadarbīgo un potenciālo nesadarbīgo trešo valstu saraksts

Trešajai valstij var noteikt nesadarbīgas trešās valsts statusu, ja tā nav izpildījusi pienākumus, kas saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem tai uzlikti kā karoga, ostas, krasta vai tirgus...

Publicēts: 02.12.2015

Grozījumi zvejas kontroles īstenošanas regulā.

2015. gada 28. oktobra Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1962, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 404/2011, ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (...

Publicēts: 03.11.2015

Informācija par zivju izmēra un svaiguma kategorijām

Informācija par zivju izmēra un svaiguma kategorijām

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1224/2009 (2009.gada 20.novembris), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu un groza...

Publicēts: 09.06.2015

Jaunie zivju izkraušanas noteikumi

Jaunie zivju izkraušanas noteikumi

Šodien, 2015.gada 1.aprīlī, oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv tika publicēti Ministru kabineta 2015.gada 24.marta noteikumi Nr. 141 „Zivju izkraušanas kontroles un...

Publicēts: 01.04.2015

Jaunie zivju izkraušanas noteikumi

Šodien, 2015.gada 24. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka nozvejoto zivju izkraušanas kontroles, zivju tirdzniecības un transporta objektu,...

Publicēts: 24.03.2015

Izstrādāta iespēja pilnīgai zvejas žurnālu elektronizācijai

Zemkopības ministrija (ZM) no 2015.gada 5.februāra sniedz zvejniecības nozares pārstāvjiem iespēju pāriet uz pilnībā elektronizētu zvejas žurnālu aizpildi un iesniegšanu kontroles iestādēm.  

Publicēts: 13.02.2015

Par konkursa rezultātiem

Zemkopības ministrija informē, ka konkursam "Par jūras teritoriju izmantošanas tiesību piešķiršanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai Latvijas Republikas...

Publicēts: 06.02.2015

Diskutē par Zivju fonda darba rezultātiem un darbību nākotnē

Zemkopības ministrijā, 2014. gada 16. decembrī, norisinājās seminārs par Zivju fonda pasākumu rezultātiem un projektu īstenošanas pilnveidošanu. Seminārā piedalījās ap 70 cilvēku – nozares eksperti,...

Publicēts: 19.12.2014

Apstiprināts Komisijas Deleģētās regulas projekts, ar ko izveido izmetumu plānu Baltijas jūrā

Apstiprināts Komisijas Deleģētās regulas projekts, ar ko izveido izmetumu plānu Baltijas jūrā

Atsaucoties uz Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdē, kas notika 17.12.2014. Liepājā, sniegto informāciju, Zemkopības ministrija papildus informē, ka 17.12.2014. pēcpusdienā Eiropas Parlaments...

Publicēts: 19.12.2014

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā