Jaunumi

Liepājā notika atklātā Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēde zvejniecības jautājumos

Liepājā notika atklātā Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēde zvejniecības jautājumos

Trešdien, 17.decembrī, Liepājā notika atklātā Zivsaimniecības konsultatīvās padomes (turpmāk – Padome) sēde zvejniecības jautājumos, kurā  piedalījās nozares pārstāvji, zvejnieki, valsts vides...

Publicēts: 18.12.2014

Aicinājums piedalīties seminārā par Zivju fonda pasākumu rezultātiem un projektu īstenošanas pilnveidošanu

Aicinājums piedalīties seminārā par Zivju fonda pasākumu rezultātiem un projektu īstenošanas pilnveidošanu

Vēlamies visus interesentus aicināt piedalīties seminārā par Zivju fonda pasākumu rezultātiem un projektu īstenošanas pilnveidošanu, kas notiks š.g. 16.decembrī plkst.14:00, Zemkopības ministrijas 2....

Publicēts: 04.12.2014

Konkurss "Par jūras teritoriju izmantošanas tiesību piešķiršanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

Konkurss

Zemkopības ministrija izsludina konkursu "Par jūras teritoriju izmantošanas tiesību piešķiršanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai Latvijas Republikas...

Publicēts: 24.11.2014

Aicinājums pieteikties uz Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes interešu grupām

Aicinājums pieteikties uz Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes interešu grupām

Balstoties uz Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.592 “Noteikumi par Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās...

Publicēts: 04.11.2014

Aicinājums uz sabiedrisko apspriešanu politikas plānošanas dokumentam „Latvijas Zušu krājumu pārvaldības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”

Aicinājums uz sabiedrisko apspriešanu politikas plānošanas dokumentam „Latvijas Zušu krājumu pārvaldības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR" zinātniskajām rekomendācijām un priekšlikumiem ir...

Publicēts: 03.11.2014

Par haizivju un raju sugu iekļaušanu CITES konvencijā

Zemkopības ministrija informē, ka no 2014.gada 14.septembra 1973.gada Vašingtonas konvencijas „Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām” (turpmāk – CITES)...

Publicēts: 26.09.2014

Par zivju produktu eksportu uz Brazīliju

Par zivju produktu eksportu uz Brazīliju

Zemkopības ministrija informē, ka 2014.gada 1.septembrī stāsies spēkā Brazīlijas valdības apstiprinātais pārtikas kodekss, kas nosaka prasības attiecībā par veselības sertifikāta noformēšanu zivju...

Publicēts: 06.08.2014

Sekmīgas zvejas rezultātā Rīgas jūras līča piekrastē reņģu 2014. gada nozvejas kvota pilnībā apgūta un reņģu zveja piekrastē apturēta

Sekmīgas zvejas rezultātā Rīgas jūras līča piekrastē reņģu 2014. gada nozvejas kvota pilnībā apgūta un reņģu zveja piekrastē apturēta

Pamatojoties uz operatīvo informāciju, kas saņemta no Valsts vides dienesta (VVD) un valsts zinātniskā institūta „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”” (BIOR)...

Publicēts: 12.06.2014

Eiropas Savienības nozīmīgākie normatīvie dokumenti zivsaimniecības jomā, kas stājas spēkā 2014.gada 1. janvārī

Ar 2014. gadu spēkā stājas jauni normatīvie akti ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas Savienības līmenī. Galvenās Eiropas Parlamenta un Padomes regulas attiecas uz Kopējo zivsaimniecības politikas...

Publicēts: 10.01.2014

Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata, 2013

Lejupielādējama Latvijas Lauku tīkla mājaslapā.

Publicēts: 06.01.2014

Varavīksnes foreļu audzēšana nelielos apjomos

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāšu ietvaros ar Zemkopības ministrijas atbalstu Latvijas Lauku konsultāciju centrs ir izdevis Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un...

Publicēts: 06.01.2014

Baltijas jūras valstis parakstīs BALTFISH sadarbības memorandu

17. decembrī ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes laikā Briselē plānota Baltijas jūras reģionālā foruma BALTFISH saprašanās memoranda parakstīšana.

Publicēts: 13.12.2013

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā