Jaunumi

Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata, 2013

Lejupielādējama Latvijas Lauku tīkla mājaslapā.

Publicēts: 06.01.2014

Varavīksnes foreļu audzēšana nelielos apjomos

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitāšu ietvaros ar Zemkopības ministrijas atbalstu Latvijas Lauku konsultāciju centrs ir izdevis Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un...

Publicēts: 06.01.2014

Baltijas jūras valstis parakstīs BALTFISH sadarbības memorandu

17. decembrī ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes laikā Briselē plānota Baltijas jūras reģionālā foruma BALTFISH saprašanās memoranda parakstīšana.

Publicēts: 13.12.2013

Paziņojums par Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas 2014.-2020.gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Plānošanas dokumenta nosaukums: Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Rīcības programma 2014. – 2020.gadam (turpmāk EJZF RP 2014-2020) Plānošanas dokumenta izstrādātājs: LR Zemkopības...

Publicēts: 14.08.2013

Karpu polikultūra Centrālajā un Austrumeiropā, Kaukāzā un Vidusāzijā. Rokasgrāmata

Zivsaimniecības sadarbības tīkla darbības plāna ietvaros un sadarbībā ar Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju (FAO) latviešu valodā ir izdots FAO Zvejniecības un akvakultūras tehniskais...

Publicēts: 12.06.2013

Par nozvejas sertifikātiem zivju produkcijas eksportam

Zemkopības ministrija (turpmāk- Ministrija) informē, ka ir saņemta informācija no Eiropas Komisijas saistībā ar nozvejas sertifikātiem Eiropas Savienības izcelsmes zivju produkcijas eksportam uz...

Publicēts: 12.06.2013

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2013.gada 17.janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2013.gada 17.janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem: 1) zinātniskās...

Publicēts: 12.06.2013

Zemkopības ministrija atbild uz jautājumu par zvejas izmešu liegumu Baltijas jūrā

Jautājums: Nesen ar norvēģu televīzijas kanāls (NRK) raidīja 4 sēriju raidījumu Hugh's Fish Fight par esošās ES Kopējās zivsaimniecības politikas nepilnību - liela apjoma nozvejoto zivju...

Publicēts: 12.06.2013

Par zivju svēršanu, veicot zivju pirmās pirkšanas darījumu

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu 60. panta 1. punktu dalībvalstis...

Publicēts: 11.06.2013

Pārtraukts protokols par ES kuģu zveju Marokas Karalistes jurisdikcijas ūdeņos

Lēmums pieejams šeit. 2011. gada 21. decembrī Eiropas Parlaments nobalsoja pret Protokola par sadarbību zivsaimniecībā ar Marokas Karalisti, turpināšanu. Protokols noteica ES kuģu zvejas iespējas...

Publicēts: 11.06.2013

Informācija par makšķerēšanas noteikumiem

Svarīgākās izmaiņas Makšķerēšanas noteikumos Par jaunajiem makšķerēšanas noteikumiem Ar 2010.gada 1.janvāri spēkā stājušies jaunie „Makšķerēšanas noteikumi”.

Publicēts: 11.06.2013

Informācija par noteikumu izmaiņām un rūpnieciskās zvejas limitiem piekrastē 2011.gadam

2010.gada 30. novembrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas...

Publicēts: 11.06.2013

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020