Apstiprināts Komisijas Deleģētās regulas projekts, ar ko izveido izmetumu plānu Baltijas jūrā

Apstiprināts Komisijas Deleģētās regulas projekts, ar ko izveido izmetumu plānu Baltijas jūrā

Atsaucoties uz Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdē, kas notika 17.12.2014. Liepājā, sniegto informāciju, Zemkopības ministrija papildus informē, ka 17.12.2014. pēcpusdienā Eiropas Parlaments sniedza pozitīvu viedokli par Komisijas Deleģētās regulas projektu, ar ko izveido izmetumu plānu Baltijas jūrā. Līdz ar to ir uzskatāms, ka ir saņemts nepieciešamais politiskais atbalsts un pēc tehnisko procedūru pabeigšanas šī regula stāsies spēkā.

 

Baltijas jūras zvejniecībām tas nozīmē:

1. No 2015. gada 1. janvāra ir noteikts minimālais saglabāšanas references izmērs mencai, kas ir 35 cm (agrāk minimālais izkraušanās izmērs - 38 cm). Tādejādi, atvedot krastā nozvejā iegūto mencu, visas zivis, kas lielākas par 35 cm atdodamas cilvēka patēriņam. Tas attiecas gan uz izkraušanos Latvijas, gan citu valstu ostās;

 

2. No 2015.gada 1.janvāra zivis, kuras ir obligāti izkraujamas, bet kuru izmērs neatbilst minimālajam saglabāšanas references izmēram (mencai - līdz 35 cm, lasim – līdz 60 cm), nevar nonākt pārtikas tirgū.

 

3. No 2015. gada 1. janvāra piekrastes zvejā ar murdiem un stāvvadiem mazizmēra laši un mencas atlaižami. Savukārt tīklu zvejā abu šo sugu zivis paturamas un izkraujamas, neskatoties uz izmēru.

 

Par pārējām izmaiņām no 2015. gada 1. janvāra, kas tika prezentētas Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdē Liepājā, saistībā ar izmetumu aizliegumu (oficiālais nosaukums - pilnīgas izkraušanās pienākums) lūdzam skatīt šeit.

 

Papildus jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentā Normunds.Riekstins@zm.gov.lv vai Ginta.Perle@zm.gov.lv.

 

Savukārt Regulas teksts informācijai tiks izsūtīts nozares nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kad tas būs pieejams.

  • Publicēts:
    19.12.2014

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā