Eiropas Komisija apkopos sabiedrības viedokli par atbalstu zivsaimniecībā

Eiropas Komisija apkopos sabiedrības viedokli par atbalstu zivsaimniecībā

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu “Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) paveiktā novērtējums un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda iespējamā nākotne pēc 2020.gada”.

 

Sabiedriskajā apspriešanā pētīs plašas sabiedrības viedokli par darbības programmu 2007.-2013.gadam īstenošanas efektivitāti un to devumu Eiropas zivsaimniecības fonda mērķu un pamatprincipu īstenošanā. Apspriešanā noskaidros arī plašas sabiedrības viedokli par iespējām publiskajam atbalstam zivsaimniecībai plānošanas periodā pēc 2020.gada. Apspriešanas periods ilgs līdz 2016.gada  18.maijam.

 

Plašāka informācija un anketa viedokļa izteikšanai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/eff-post-evaluation/index_lv.htm  
______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    29.02.2016

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā