Grozījumi zvejas kontroles īstenošanas regulā.

2015. gada 28. oktobra Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1962, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 404/2011, ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem
Publicēts 31.10.2015. OV
Saite uz publikāciju  latviešu valodā:

  • Publicēts:
    03.11.2015

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā