Izsludina projektu iesniegšanas 2020.gada trešo kārtu Zivju fonda pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība””

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2020.gada 16. novembra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2020.gada trešo kārtu Zivju fonda pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” – no 2020.gada 17. novembra līdz 2020.gada 24. novembrim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 20 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 10 000 EUR, kā arī ņemot vērā, ka projektos, kuros paredzēta tehnisko līdzekļu iegāde kontroles pasākumu nodrošināšanai, tiek noteikts šāds maksimālais Zivju fonda finansējuma atbalsta apmērs (neskaitot projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru, kas netiek ierobežots) vienas tehniskās vienības iegādei:

 

I Kvadracikls, sniega motocikls vai cits transporta līdzeklis, kura iegādi pieļauj Zivju fonda atbalsta nosacījumi 12 500 EUR
II
RIB tipa laiva:
- iekšējiem ūdeņiem
- jūras ūdeņiem
1500 EUR
6000 EUR
III Stiklšķiedras vai alumīnija laiva 9000 EUR
IV
Laivas dzinējs
- izmantošanai iekšējos ūdeņos
- izmantošanai jūras ūdeņos
3500 EUR
8000 EUR
V Drons ar komplektāciju un apmācības nodrošinājumu 4500 EUR
VI Tālskatis 450 EUR
VII Nakts redzamības iekārta 2500 EUR
VIII Video kamera ar SD kartēm 400 EUR
IX Termokamera 3000 EUR
X Sporta kamera (digitālā kamera video filmēšanai sarežģītos apstākļos) ar komplektāciju 600 EUR
XI Meža kamera ar komplektāciju 350 EUR
XII Eholote ar iekšējiem ūdeņiem izmantojamu GPS 3000 EUR
XIII Eholote ar jūras ūdeņiem izmatojamu radiosistēmu 9000 EUR
XIV Rokas GPS ar komplektāciju 600 EUR
XV Planšetdators kontroles nodrošināšanai un uzraudzībai 850 EUR

 

UZMANĪBU! Projektu iesniedzējiem jāņem vērā, ka projektos norādītais projekta iesniedzēja konkrētais līdzfinansējuma apmērs un tā izlietojums projektā paredzētiem mērķiem pabeidzot projektu jāpierāda ar atbilstošiem finanšu dokumentiem. Ja Lauku atbalsta dienests, pārbaudot iesniegtos dokumentus, konstatēs, ka līdzfinansējums ir bijis mazāks, nekā sākotnēji norādīts projekta pieteikumā, tad Zivju fonda padome izskatīs jautājumu par proporcionālu projektam apstiprinātā Zivju fonda finansējuma samazinājumu.
 

Projekta iesniegumu un pārējos dokumentus jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta  elektroniskās pieteikšanās sistēmā.
 

Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā „Atbalsts zivsaimniecībai”. Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamentu (tālr. 25447978).

 

  • Publicēts:
    16.11.2020

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020