Izsludina projektu iesniegšanas 2022.gada otro kārtu Zivju fonda zivju aizsardzības pasākumam

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2022. gada 5. maijā Zivju fonda padomes sēdē pieņemto lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2022. gada otro kārtu Zivju fonda pasākumam "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)" no 2022. gada 1. jūlija līdz 12. septembrim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 55 000,00 EUR, un, ievērojot šādus nosacījumus:

a) viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 8000,00 EUR, izņemot projektu pieteikumus, kurus iesniedz valsts institūcijas, kuru kompetencē saskaņā ar Zvejniecības likumu ir zivju resursu aizsardzība un uzraudzība;
b) projektos, kuros paredzēta tehnisko līdzekļu iegāde kontroles pasākumu nodrošināšanai, tiek noteikts šāds maksimālais Zivju fonda finansējuma atbalsta apmērs (neskaitot projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru, kas netiek ierobežots) vienas tehniskās vienības iegādei:

 

I Kvadracikls, sniega motocikls vai cits transporta līdzeklis, kura iegādi pieļauj Zivju fonda atbalsta nosacījumi 12 500 EUR
II RIB tipa laiva:
- iekšējiem ūdeņiem
- jūras ūdeņiem
1500 EUR
6000 EUR
III Stiklšķiedras vai alumīnija laiva 9000 EUR
IV Laivas dzinējs
- izmantošanai iekšējos ūdeņos
- izmantošanai jūras ūdeņos
3500 EUR
8000 EUR
V Drons ar komplektāciju un apmācības nodrošinājumu Drons ar komplektāciju un apmācības nodrošinājumu 4500 EUR
VI Tālskatis 550 EUR
VII Nakts redzamības iekārta 2500 EUR
VII Video kamera ar SD kartēm 400 EUR
IX Termokamera 4000 EUR
X Sporta kamera (digitālā kamera video filmēšanai sarežģītos apstākļos) ar komplektāciju 600 EUR
XI Meža kamera ar komplektāciju 350 EUR
XII Eholote ar iekšējiem ūdeņiem izmantojamu GPS (kopā ar eholotes devēju) 3500 EUR
XIII Eholote ar jūras ūdeņiem izmatojamu radiosistēmu 9000 EUR
XIV Rokas GPS ar komplektāciju 600 EUR
XV Planšetdators kontroles nodrošināšanai un uzraudzībai 850 EUR

 

Projekta iesniegumu un pārējos dokumentus jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

 

Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsts zivsaimniecībai". Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamentu (tālr. 25409034).

 

 

  • Publicēts:
    15.06.2022

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā