Izsludina projektu iesniegšanas 2022. gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumam

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2022. gada 16. martā Zivju fonda padomes sēdē pieņemto lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2022. gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumam "Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību" ar beigu termiņu 14 dienas no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 15 000 EUR, un ievērojot šādus nosacījumus:

 

- viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 5000 EUR;

 

- no pasākumam paredzētajiem līdzekļiem atbalsts var tikt piešķirts ne vairāk kā četriem ar sporta makšķerēšanu saistītiem starptautiskiem pasākumiem un šāda veida projektu kopējais Zivju fonda atbalsta apmērs nevar pārsniegt 7500 EUR;

 

- projektu iesniedzējiem, plānojot projektu aktivitātes un īstenošanas izmaksas, ir jāņem vērā valstīs noteiktie pulcēšanās, kontaktēšanās un citi ierobežojumi, kas saistīti ar slimības Covid-19 izplatību.

 

Projekta iesniegumu un pārējos dokumentus jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

 

Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsts zivsaimniecībai". Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties ar Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamentu (tālr. 25409034).

 

  • Publicēts:
    25.03.2022

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā