Izstrādāta iespēja pilnīgai zvejas žurnālu elektronizācijai

Zemkopības ministrija (ZM) no 2015.gada 5.februāra sniedz zvejniecības nozares pārstāvjiem iespēju pāriet uz pilnībā elektronizētu zvejas žurnālu aizpildi un iesniegšanu kontroles iestādēm.

 

Latvijai, atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, jānodrošina elektronisko zvejas žurnālu datu uzglabāšana un apmaiņa ar Eiropas Komisiju un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, īstenojot zvejas kontroles pasākumus. Elektronisko zvejas žurnālu lietojumprogrammas (ERS) darbību Latvijā līdz šim ir nodrošinājis Valsts vides dienests. Kopš 2014. gada nogales ZM - saskaņā ar starpresoru vienošanos starp ZM, Valsts vides dienestu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju - veica ERS tehnisko risinājumu pārņemšanu, kas noritējusi sekmīgi.

 

ZM speciālisti 6.februārī veica ERS lietojumprogrammas uzstādīšanu Skultes ostā esošiem kuģiem „Una”, „Sencis” un „Varita”, un 12.februārī Salacgrīvas ostā esošiem kuģiem “Pirita” un “Nadežda”, kā arī Rīgas ostā esošiem kuģiem “Rucava” un “Laima”,  tādējādi nodrošinot zvejas žurnālu pilnīgu elektronizāciju. Patlaban vēl paralēli noris zvejas žurnālu pildīšana arī papīra formātā, bet nākotnē plānots pāriet uz pilnīgu zvejas žurnālu elektronizāciju.

 

ERS lietojumprogrammas instalācija un dokumentācija zvejas nozares pārstāvjiem pieejama ZM portāla vietnē, sadaļā Elektroniskās ziņošanas sistēma (ERS).

 

  • Publicēts:
    13.02.2015

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā