Noteikts mencu specializētās zvejas lieguma periods 2019. gadā

2019. gada Baltijas jūras nozvejas kvotu regulā ir noteiktas mencu zvejas iespējas Baltijas jūras 25. – 32. apakšrajonā 2019.gadā, kā arī no 1. jūlija līdz 31. jūlijam ir noteikts aizliegums šo kvotu zvejot 25. un 26. apakšrajonā ar:

a) zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir 12 metri vai vairāk un kuri zvejo ar traļiem, dāņu vadiem vai līdzīgiem zvejas rīkiem, kuru linuma acs izmērs ir 90 mm vai lielāks;
b) zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir 12 metri vai vairāk un kuri zvejo ar žaunu tīkliem, iepinējtīkliem vai vairāksienu tīkliem, kuru linuma acs izmērs ir 90 mm vai lielāks, grunts āķu jedām, āķu jedām, izņemot dreifējošas āķu jedas, rokas āķu rindām un džiga aprīkojumu. 

 

Ņemot vērā Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) novērtējumu par pašreizējo Baltijas jūras mencu saglabāšanas pasākumu efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz Baltijas jūras 25. –32. zvejas apakšrajona mencu, kā arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” zinātnisko rekomendāciju, Zemkopības ministrija, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija Regulas (ES) 2016/1139, ar kuru izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto 5. panta 4. punkta b) apakšpunktu, papildus 2019. gada Baltijas jūras nozvejas kvotu regulā noteiktajam mencu zvejas liegumam ir noteikusi mencu specializētās zvejas liegumu Latvijas zvejas kuģiem ar lielāko garumu 12 metri vai vairāk, kuri zvejo ar traļiem, dāņu vadiem vai līdzīgiem zvejas rīkiem, kuru linuma acs izmērs ir 90 mm vai lielāks, kuri zvejo ar žaunu tīkliem, iepinējtīkliem vai vairāksienu tīkliem, kuru linuma acs izmērs ir 90 mm vai lielāks, vai kuri zvejo ar grunts āķu jedām, āķu jedām, izņemot dreifējošas āķu jedas, rokas āķu rindām un džiga aprīkojumu, no 2019. gada:

1) 1. jūnija līdz 30. jūnijam Baltijas jūrā 25. - 32.apakšrajonā;
2) 1. jūlija līdz 31. jūlijam Baltijas jūrā 27. - 32. apakšrajonā;
3) 1. augusta līdz 31. augustam Baltijas jūrā 25. - 32.apakšrajonā. 

 

Lūdzu skatīt Zemkopības ministrijas 2019. gada 4.aprīļa lēmumu Nr. 4.1-12e/56 " Par mencu specializētās zvejas lieguma perioda noteikšanu 2019. gadā". 

 

Vienlaikus Zemkopības ministrija turpina darbu, lai 2019. gadā Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam ietvaros varētu paredzēt atbalsta nodrošināšanu kompensāciju veidā mencu zvejas kuģu īpašniekiem un zvejniekiem par zvejas darbību pārtraukšanu iepriekš minētajos laika periodos.

  • Publicēts:
    08.04.2019

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā