Par konkursa rezultātiem

Zemkopības ministrija informē, ka konkursam "Par jūras teritoriju izmantošanas tiesību piešķiršanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā" netika iesniegts neviens projekta pieteikums, tāpēc konkurss atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra rīkojuma Nr. 53 "Par jūras teritoriju noteikšanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai" (turpmāk - rīkojums) 2.pielikuma 50.1. apakšpunktam ir uzskatāms par nenotikušu. Savukārt šī rīkojuma 2.pielikuma 52.punkts paredz to, ja konkurss ir atzīts par nenotikušu, Zemkopības ministrija 280 dienu laikā var izsludināt jaunu konkursu.

Saistītie resursi:

Konkurss "Par jūras teritoriju izmantošanas tiesību piešķiršanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

  • Publicēts:
    06.02.2015

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā