Salacā noteiktas nēģu zvejas papildu nosacījuma izmaiņas uz laiku

Lai Salacas nēģu zvejnieki iespēju robežās varētu atjaunot un turpināt zveju Salacā ar 2019. gada novembra sākumā lielajos nokrišņos izpostītajiem nēģu tačiem, Zemkopības ministrija, izvērtējot Salacgrīvas novada pašvaldības un biedrības “Salacgrīvas nēģi” ierosinājumu un saņemot saskaņojumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 2019.gada 22.novembrī pieņēma lēmumu Nr. 4.1-12/138 “Par nēģu zvejas limita izmantošanas papildu nosacījumu Salacas upē uz laiku līdz 2020.gada 31.janvārim”, kas paredz noteikt nēģu zvejas limita izmantošanas papildu nosacījumu Salacas upē uz laiku līdz 2020.gada 31.janvārim. Nēģu murdi tačos šajā periodā var tikt izvietoti Salacā no abiem krastiem tā, lai katrā no tačiem ievietotie murdi neaizšķērso vairāk par pusi no ūdensteces platuma.

 

Salacas baseina upēs ūdens līmenis 2019.gada novembrī ievērojami paaugstinājās. Rezultātā tika izpostīti visi uz Salacas upes būvētie nēģu tači, liedzot astoņiem komerczvejniekiem veikt turpmāko nēģu zveju atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, jo saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 6.pielikuma 12.punktā noteikto zvejas limita izmantošanas papildu nosacījumu, nēģu murdu izvietošana tačos Salacā atļauta tikai no upes kreisā krasta.
Ņemot vērā ārkārtas hidrometeoroloģiskos apstākļus, Zemkopības ministrijai tika lūgts rast iespēju līdz nēģu zvejas sezonas beigām, t.i., līdz 31.01.2020. mainīt minēto nosacījumu un atļaut murdu izvietošanu nēģu tačos arī no upes labā krasta.

 

Ar Zemkopības ministrijas 2019.gada 22.novembra lēmumu Nr.4.1-12/138 “Par nēģu zvejas limita izmantošanas papildu nosacījumu Salacas upē uz laiku līdz 2020.gada 31.janvārim” aicinām iepazīties šeit

  • Publicēts:
    25.11.2019

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā