03.10.2012. sēdes darba kārtība


Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes darba kārtība

2012.gada 3.oktobrī Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas ēkā, 23.stāva zālē, no plkst. 9:00 līdz 10:30.

1. Par iespējamā zvejas aizlieguma noteikšanu reņģu zvejā Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos laikā no 12.maija līdz 10.jūnijam (atkārtotai apspriešanai pēc Latvijas Zivsaimnieku asociācijas ierosinājuma).

2. Par Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” īstenošanu (pēc Latvijas Zivsaimnieku asociācijas un Latvijas Zvejnieku federācijas ierosinājuma).

3. Par Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam ieviešanas nepārtraukto novērtēšanu (informē Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts).

4. Dažādi.