04.07.2012. sēdes darba kārtība

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes darba kārtība

2012.gada 4.jūlijā Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas ēkā, 23.stāva zālē, no plkst. 13:00 līdz 15:00.

1. Informācija par Starptautiskās Jūras pētniecības padomes sniegtajām rekomendācijām par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2013.gadam (informē Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”).

2. Iespējamie izaicinājumi Latvijas zivsaimniecības nozarei nākamajam plānošanas periodam (informē Zemkopības ministrija).

3. Par iespējām EZF atbalsta sniegšanai zvejniecības vadības kvalitātes sertifikācijai (informē ieinteresētās zvejnieku biedrības un Zemkopības ministrija).

4. Par EZF pasākumam „Akvakultūras dzīvnieku slimību ierobežošana” piešķirtā finansējuma iespējamo izmantošanu prioritārā virziena ietvaros (pēc Latvijas Zivrūpnieku savienības ierosinājuma).

5. Par stāvvadu zvejas aizliegumu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos laikā no 12.maija līdz 10.jūnijam (pēc Latvijas Zivsaimnieku asociācijas ierosinājuma).