13.02.2015.

Padomes sēde š.g. 13.februārī plkst. 10:00, Zemkopības ministrijā 23.stāva zālē.

Sēdes protokols

Darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi:

1)    Ministru kabineta noteikumu projekta “Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi, kā arī prasības mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanai” apspriešana;

2)    Iespējamo ierobežojumu noteikšana pašpatēriņa zvejai publiskajos ūdeņos, kas paredzētu atsevišķu zivju sugu nozvejas apjoma limitēšanu (Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”);

3)    Ministru kabineta noteikumu projekta “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” turpmākā izstrādes gaita;

4)    Dažādi.

Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība

Kārtības projekts

1.pielikums

2.pielikums