14.03.2012. sēdes darba kārtība

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes darba kārtība

2012.gada 14.martā Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas ēkā, 23.stāva zālē, no plkst. 13:00 līdz 15:00.

1. Iespējamo grozījumu apspriešana finansējuma pārdalei starp Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam prioritārajiem virzieniem.

2. Informācija par grozījumu Zvejniecības likumā virzības gaitu (informē Zemkopības ministrija).

3. Informācija par sagatavotajiem grozījumiem 2007.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” (informē Zemkopības ministrija).

4. Dažādi:

4.1. SIA „K3K” projekta idejas par nēģu resursu atražošanu „Kurzemes nēģi” prezentācija un apspriešana.